Kom å va! Tillsammansläger 2015

stora_strand

Missionskyrkan i Lerum inbjuder till tillsammanslägret “Kom å va!” 21 juli – 26 juli 2015. Anmälningstiden har gått ut, men vill du ändå åka med, kontakta någon i lägerkommittén (se broschyren).

Läs mer om Kom å va i lägerbroschyren!

Definitivanmälan görs genom betalning till bankgiro 267-7458. Märk inbetalningen med Tillsammansläger. Information om priser finns i denna broschyr.