Bärarlag för musikledare

Stöd satsningen på musikledare i Equmeniakyrkan Lerum!

Vi har fått chansen att anställa Ulrika Jälmsjö som musikledare i församlingen från och med i höst. Församlingen bestämmer på ett församlingsmöte den 14:e augusti efter gudstjänsten om vi vill kalla Ulrika.

En förutsättning för anställningen är att församlingsmedlemmar kan tänka sig att ställa upp och finansiera lönen genom att ingå i ett bärarlag. Ge besked i form av en löftesgåva där du anger vad du tror dig kunna ge per månad i denna extra satsning. Bidrag via engångsbelopp är också välkomna. Gör din löftesgåva genom att fylla i detta formulär: http://goo.gl/forms/wzAJpjK8Z4lajKu62 alternativt fyll i en papperstalong som finns i kyrkan och lämna i kollektboxen eller i en låda på kyrktorget. Gör detta senast den 10:e augusti!

Om du fyller i papperstalongen fyll då inte i det digitala formuläret, och vice versa, utan använd dig av ett av sätten.

Bakgrund och förslag

Ulrika Jälmsjö har erbjudit sig att ta anställning som musikledare i Equmeniakyrkan i Lerum. Efter diskussioner i musikrådet, församlingsstyrelsen och på kretsmöten ger nu styrelsen följande förslag till församlingen:

  • Att Ulrika Jälmsjö anställs på omfattningen 20-25% som en projektanställning under tiden september 2016 till och med juni 2017. Under våren görs en utvärdering om anställningen ska fortsätta efter denna tid.
  • Att ett bärarlag finansierar minst hälften av kostnaden för lön och sociala avgifter om cirka 11 000 kr och att eventuellt resterande belopp tas från församlingens framtidsfond.

Beslut om styrelsens förslag tas på församlingsmöte 14:e augusti efter gudstjänsten.

Har du frågor?

Kontakta styrelsen

Arbetsbeskrivning

Musikledarens arbetsuppgifter och ansvar:
­ Arbeta med sången och musiken i gudstjänsten
Leda församlingssång på olika sätt och med olika instrument
Arbeta ihop med församlingsföreståndaren med gudstjänstlivets utveckling
Samla ihop och leda sångare/musiker till gudstjänstsammanhang
­ Leda projekt som till exempel musikgrupper och körer
Ansvara för de administrativa bitarna kring STIM

Tillsammans kan vi klara ekonomin

Även ett mindre, men regelbundet belopp från många, bidrar stort till att vi kan nå målet att samla in ca 11 000 kr per månad. Om ett flertal ger exempelvis 200, 100 eller 50 kr per månad kommer vi att kunna täcka stora delar av kostnaden på detta sätt. Ge besked i form av en löftesgåva där Du anger vad du tror Dig kunna ge per månad i denna extra satsning. Bidrag via engångsbelopp är också välkomna.

Gör ditt löftesoffer genom att fylla i detta formulär: http://goo.gl/forms/wzAJpjK8Z4lajKu62 alternativt fylla i en papperstalong som finns i kyrkan och lämna i kollektboxen. Gör detta senast den 1:a juli!

Om du fyller i papperstalongen fyll då inte i det digitala formuläret, och vice versa, utan använd dig av ett av sätten.

Inbetalning

För de som gjort löftesgåvor till tjänstens bärarlag gäller nu att börja göra sina inbetalningar, antingen som engångsbelopp eller månadsvis. Märk betalningen med ”Mskbärarlag” (för månadsvisa inbetalningar) eller ”Mskbärar eng” (för engångsbelopp) för att satsningen ska kunna följas upp. Följande inbetalningssätt föreslås:

  • Automatisk överföring till församlingens bankkonto i Alingsås Sparbank (Swedbank) 8304-8 123 050 557-8. Detta är det klart bäst alternativet för månadsvisa inbetalningar. 
  • Inbetalning till bankgiro 267-7458.
  • Betala med swish till nr 123 696 81 01.
  • Eget kuvert märkt ”Musikbärarlaget” eller “Musikbärarlaget engångsbelopp” i kollektboxen.

Ev frågor om inbetalningar kan ställas till Lennart Pettersson tel 0302 – 133 87 eller Ove Sävinger tel 0302 – 146 43