Equmeniastyrelse

Ordförande

Andreas Olausson

Vice Ordförande

Emily Sävenå

Sekreterare

Johanna Landestorp

Kassör

Hanna Persson

Kontakta equmeniastyrelsen