Equmeniastyrelse

Ordförande

Andreas Olausson

Vice Ordförande

Emily Sävenå

Sekreterare

Johanna Landestorp

Kassör

Johan Ramström

Kontakta equmeniastyrelsen