Gudstjänst

I centrum för församlingen står söndagens gudstjänst med undervisning, bön, sång och musik. Gudstjänsterna äger rum varje söndag 10.00 med nattvard första söndagen i månaden.

söndag, 3 december
 • kl 10:00 Gudstjänst


  Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstgrupp: barn 9 år och uppåt. Sång och musik: Jennifer Brodėn, Karin Fritzon, Kathrin Renhorn. Orgel Ulla Lundqvist

söndag, 10 december
 • kl 10:00 Gudstjänst med alla åldrar


  Predikan: Oscar Molneryd. Gudstjänstledning: Camilla Malm Samuelsson. Konfirmander. Sång: Ellen Götsten, Ellen Sollerman. Söndagsklubbens julavslutning. Orgel Svante Bergö.

söndag, 17 december
 • kl 10:00 Gudstjänst


  Predikan: Oscar Molneryd. Sång och musik Stina Zätterman, Johannes Erseus. Orgel: Ulla Lundqvist.

söndag, 24 december
 • kl 11:00 Gudstjänst: Samling vid krubban


  Julens sånger och julevangeliet. Camilla Malm Samuelsson och barn. Musik Kindstedts, Jakob Sollerman. Insamling till Göteborgs räddningsmission. Fika

gudstjanst_new