Familjescout

Genom Familjescouting får barn under åtta år tillsammans med en eller flera vuxna på ett roligt och lekfullt sätt möta scouting.

Vi träffas andra lördagen i månaden (se kalender på hemsidan) på Blomsholm. 11-12 har vi gemensamt program och därefter kan man om man vill stanna kvar och äta medhavd lunch.

Barn och vuxen deltar tillsammans i verksamheten och aktiviteterna som de får vara med på passar både stor och liten.

Den vuxna deltagaren är alltid den som har ansvaret för det medföljande barnet. De vuxna i gruppen ger möjlighet att göra lite mer avancerade aktiviteter då vuxen och barn kan hjälpas åt. De vuxna är lika mycket deltagare som barnen och det är viktigt att planera verksamheten så att både barn och vuxen kan ta en aktiv del i den.

Den som deltar tillsammans med barnet kan vara en förälder, en mor- eller farförälder, släkting, vän till familjen eller en annan person som barnet känner sig tryggt med.

Kontaktuppgifter
  familjescout@equmenialerum.se