Medlemsavgift

Equmenia Lerum är en ideell och ej vinstdrivande förening. Men för att vi ska kunna bedriva våra verksamheter måste vi ta ut en avgift för att täcka våra kostnader för tex. lokaler och material.
Genom medlemsavgiften blir ni medlem i Equmenia Lerum och har då rätt att delta i alla våra aktiviteter, läger osv. Genom medlemskapet ingår även en olycksfallsförsäkring.

Medlemsavgifter verksamhetsår 2019/2020

Medlemsavgift 500:-
Familjeavgift 1.000:-
Scoutavgift 90:-

Scoutavgift

Equmeniascout ingår i en Svensk Scoutgemenskap. Denna gemenskap har en central kostnad som vi betalar, för den får man bl.a Scouternas tidning. Då detta gäller endast scouterna hos oss så tar vi ut denna extrakostnad om 90kr per scout.

Kostnadsexempel

En deltagare i scout 500+ 80=580 kr
En deltagare i tonår 500 kr
Tre deltagare varav två i scouterna 1000+90+90=1180 kr
Deltar ni i flera equmeniagrupper kostar det inget extra.

Betalning

Bankgiro: 300-2680
Swish: 123 633 5889
Ange på inbetalningen vilket eller vilka namn betalningen avser

Har ni frågor eller svårigheter gällande medlemsbetalning kan ni kontakta vår ordförande på ordforande@equmenialerum.se

Vill ni stödja vår verksamhet?

Vill ni stödja vår verksamhet lite extra kan ni ge en gåva till oss via BG eller Swish. Vi tar tacksamt emot både enstaka och regelbundna gåvor som tex ett månadsgivande. För mer information kontakta ekonomi@equmenialerum.se

Personuppgifter

Equmenia Lerum registrerar sina medlemmars personuppgifter. Detta gör vi för att kunna söka bidrag då tex kommun/stat, Equmenia eller Scout kräver personuppgifter på medlemmar för att betala ut bidrag. Genom att betala medlemsavgiften ger ni samtycke till denna hantering. Om ni vill ha mer information om detta samt eller om ni ej vill att vi hanterar era personuppgifter, hör av er på gdpr@equmenialerum.se