Församlingsbrev april-maj

Påsk i Equmeniakyrkan Lerum

Herren lever våga tro det, lämna den tid som gått.
Hoppet är framtid, nu är livet vår möjlighet.

Herren lever, orden når oss: Se jag gör allting nytt.
Framtiden väntar, res dig, gläd dig som människa. (Psalmer och Sånger 155 vers 1 och 3)

Under påsken påminns vi om att Jesus delar allt mänskligt lidande, utanförskap och övergivenhet. Hans uppståndelse berättar om livets seger över döden och kan ge framtidshopp efter ett år av pandemi. Jesus har uppstått för mig, dig och världen! Det har påverkat världshistorien och det fortsätter påverka människor över hela vår jord. Vad kan påsken 2021 betyda för dig?

Varmt välkommen att ta del av årets påskfirande!
Hälsningar Annika, Camilla och Oscar


1 april Skärtorsdag – Getsemanevandring utomhus, runt kyrkobyggnaden
kl. 16.00, 16.30, 17.00, 18,30, 19.00 eller 19.30
Vandringen sker utomhus oavsett väder och håller på ca 20 minuter. Den genomförs gruppvis med ett maxantal på åtta personer per grupp, där tre grupper kan vara i gång samtidigt. Under vandringen stannar vi vid 7 stationer som bland annat innehåller bibelläsning, bön och möjlighet till nattvard.
I samband med vandringen finns även möjlighet till egen stillhet och ljuständning inomhus i kyrksalen.
Vandringsledare: Annika Andreasson, Camilla Malm Samuelsson, Oscar Molneryd

2 april Långfredag kl. 10 – webbsänd gudstjänst.
Tema: Korset 
Ord: Camilla Malm Samuelsson, Annika Andréasson, Oscar Molneryd
Sång/musik: Therése Wissö, Ragnhild Erséus, Daniel Strauss, Fredrik Hjelm, Lena Lindälv
Läsning från Matteusevangeliet. Texter från Iona: ”berättelser från folkmassan”.

4 april Påskdag kl. 10 – webbsänd gudstjänst.
Tema: Jesus har uppstått för mig, dig och världen!
Ord: Oscar Molneryd, Camilla Malm Samuelsson, Annika Andreasson
Sång: Sånggrupp med barn och vuxna.
Musik: Lena Lindälv, Hasse Bergstrand, Jacob Sollerman
Läsning från Matteusevangeliet.  Delande av personliga berättelser.

Påskfika tillsammans med andra? Två erbjudanden: digitalt kyrkfika (kontakta oscar@equmeniakyrkanlerum.se för mer information) eller medhavd fika utomhus runt kyrkan. 

Reflektionsvandring: Påsk
Från och med påskhelgen kan du själv göra en påskvandring genom att ta del av reflektionsvandringen som finns uppsatt runt kyrkobyggnaden.

Gudstjänstkalender april – maj

Alla gudstjänster webbsänds. Håll utkik efter aktuell information om när vi öppnar för fysiskt deltagande enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer.

11 april Gudstjänst kl. 10.Tema: Påskens vittnen

Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledning: Karin Kindstedt.
Sång/musik: Linda Holmdahl, Anna Wallner 

18 april Gudstjänst kl. 10. Tema: Den gode herden
Predikan: Annika Andreasson. Gudstjänstledning: Maria Länje.
Sång/musik: Johanna Landestorp.

25 april Gudstjänst kl. 10. Tema: Vägen till livet
Predikan: Pia Tidstedt. Gudstjänstledning: Christer Erséus
Sång/musik: Peter Jungen, Gunilla Freidlitz.
Insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete.

2 maj Gudstjänst kl. 10. Tema: Att växa i tro
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledning: Oscar Molneryd.
Sång/musik: Karin Fritzon, Ragnhild Boräng-Erséus, Johannes Erséus, Christer Erséus.

9 maj Gudstjänst kl. 10. Tema: Bönen
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledning: Annika Andreasson. Nattvard.
Kyrkan är öppen efter gudstjänsten fram till kl. 12.15 för möjlighet till nattvard, ljuständning och stillhet. Det finns också möjlighet att ta del av nattvard utanför kyrkan.

16 maj Gudstjänst kl. 10. Tema: Hjälparen kommer
Predikan: Oscar Molneryd. Gudstjänstledning: Per Törnkvist

23 maj Gudstjänst kl. 10. Tema: Den heliga Anden
Predikan: Oscar Molneryd. Gudstjänstledning: Camilla Malm Samuelsson
Insamling till equmenia Lerum

30 maj Gudstjänst kl. 10. Tema: Gud – Fader, Son och Ande
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledning: Therése Wissö

Nattvard

Möjlighet till nattvard finns i samband med:
Andrum 14/4, 5/5, 26/5 kl. 12
Skärtorsdagsvandringarna 1/4
Gudstjänsten 9/5 och efterföljande öppen kyrka mellan 11.15-12.15 (nattvard utomhus och inne i kyrksalen)

Digitalt kyrkfika

Den 28 Mars och på påskdagen den 4 April kommer det att erbjudas digitalt kyrkkaffe. Drick en kopp kaffe och prata med varandra via skärmen! Det digitala kyrkkaffet börjar kl. 11. 15 efter gudstjänsterna och man träffas först i en större grupp och blir därefter uppdelad i mindre grupper. Kontakta Oscar Molneryd på oscar@equmeniakyrkanlerum.se eller 0705900471 för mer information.

Andrum – en stilla stund med bibeltext och bön

Varje onsdag kl. 12
Ta dig en paus mitt på dagen, mitt i vecka. Vi möts tillsammans för lite stillhet. Ca. 20 minuter. 
Den som önskar kan dröja sig kvar i kyrkorummet eller äta medhavd lunch.
Möjlighet till nattvard finns 14/4, 5/5, 26/5
Antal deltagare utifrån folkhälsomyndighetens riktlinjer, just nu 8 personer.

Platsbanken

Är du den vi söker? Tonår har under flera år kämpat med att hitta ledare för att kunna erbjuda en verksamhet för ungdomar i och omkring vår kyrka. Som läget är nu står vi inför en utmaning om vi kommer kunna fortsätta bedriva verksamheten då vi behöver fler ledare.
Att i detta läge hitta personer som är villiga att ställa upp är svårt då det innebär att man behöver ta ett stort ansvar men vi tror ändå att vi tillsammans kommer kunna lösa detta. 

Vad kan vi ge dig? Idag har vi en trogen skara ungdomar som ser Tonår som sin naturliga mötesplats där de träffar sina kompisar, leker umgås och får dela med sig och möta gud under andakt. Vi har en ledargrupp på två till tre personer förutom Oscar. 

Vem är du? Vi tror att du känner omtanke om tonåringar och genom att vara ledare kan du dela med dig av dina upplevelser och vara en förebild. Då vi vet att det är svårt att vara ledare för sina egna ungdomar ser vi gärna sökande som har yngre barn eller ungdomar som passerat åldersgruppen i Tonår. Vi ser gärna att vi blir fler redan nu i vår men har du inte möjlighet till detta hoppas vi att du vill vara med oss i höst. Om fredagar är svåra för dig, men ett intresse finns får du gärna höra av dig då vi eventuellt kan byta dag för tonår.

Fikagrupp. Det finns även utrymme för sökande till en fikagrupp. Vi tror att kontinuitet är viktigt då kontakter knyts även till de som serverar fika. Skulle vi hitta en grupp som kan dela på detta ansvar skulle det betyda mycket.

Andakt. Att ge våra tonåringar glimtar av församlingen är viktigt och kan ske på många sätt. Skulle det vara så att du vill dela med dig av vittnesbörd på någon av våra andakter finns möjlighet till detta.

Välkommen att kontakta oscar@equmeniakyrkanlerum.se med din ansökan.

28 mars, 2021