Församlingsbrev augusti 2020

Nu är vi tillbaka och på gång efter nästan ett halvår i ovisshet och oro över pandemin. Fortfarande råder samma rekommendationer från folkhälsomyndigheten som innan sommaren och vi får fortsätta träna på att leva i ovisshet och se möjligheter mitt i begränsningen. I Psaltaren 68:19 läser vi orden ”Dag efter dag bär Han oss” och Lina Sandell formulerar samma hälsning i psalm 249: ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst, vad än som kommer på! Allt ju vilar i min Faders händer, skulle jag, som barn, väl ängslas då?” Tillsammans får vi finnas till för varandra och söka Guds väg framåt i våra enskilda liv och i församlingens kallelse att vara Guds närvaro i samhället. Vi får be om att Gud ger oss kreativitet och vishet att hitta former för möten med varandra och Gud under månaderna som ligger framför.

Här kommer lite information om närmaste tiden. Som du märker finns en del oklarheter och ovisshet i informationen. Vi behöver ta en sak i sänder och låta var sak ta sin tid att växa fram. Ny information kommer löpande.

Vi önskar dig Guds välsignelse!
Hälsningar personalen och styrelsen 

Tillsammanssöndag för alla åldrar 6 september kl. 10-13
Håll utkik efter mer information. Programgruppen planerar dagen nästa vecka. Men redan nu vill vi presentera vår tanke:

Nu är vi ”På gång”! Ny termin och start på höstens gudstjänst och församlingsgemenskap. Vi längtar efter att träffas igen utifrån de riktlinjer vi har att förhålla oss till.

Ta del av gudstjänsten kl. 10 i kyrkan (max 50 personer och möblering för att hålla avstånd) eller via streaming. Drop-in mellan kl. 11-13 för att gruppvis (ca. 10 personer) vara ”på gång” under en kort promenad runt säveån med aktiviteter och samtalsfrågor för alla åldrar. Varje kvart släpper vi iväg en ny grupp. Här kan man välja att gå i sin åldersgrupp, med ett gäng som man själv samlar ihop eller i en mixad grupp allteftersom man kommer till kyrkan.

Ta med matsäck att äta innan ni är ”på gång” eller när ni kommer tillbaka till kyrkan. I Tingshusparken, på Pärlans gård och utanför kyrkan finns gott om plats. Det finns möjlighet för 50 personer att sitta inne, utspridda i kyrkan för de som önskar. Vi hoppas att vi skall få några möten vi längtat efter. Vi genomför dagen oavsett väder. Välkomna!

Gudstjänst
Efter 5 månaders uppehåll av gudstjänster ser vi nu fram mot att mötas till gudstjänst igen. Från och med september erbjuder vi gudstjänster kl. 10 med max 50 personer i en coronasäkrad gudstjänstlokal. Du kommer dessutom att kunna delta i gudstjänsterna via skärm hemma. Mer information om detta kommer i ett senare utskick.
Eftersom alla, också medverkande, behöver stanna hemma vid sjukdomssymptom kommer vi att få leva med att göra det bästa av situation. Vi kan planera hur vi tänker att det skall bli, men får ta emot det som är möjligt söndag efter söndag.

För att kunna genomföra gudstjänsterna behövs ljud- och bildansvariga, vaktmästare, gudstjänstledare och musiker. Hör gärna av dig till Camilla om du vill vara med och hjälpa till på något sätt.

Kyrkfika
Under sommarens ”öppen kyrka” har det funnits möjlighet till gemenskap på lagom avstånd och en enkelkopp kaffe, te, saft. Det har varit upp till vaktmästargruppen hur man har velat göra. Här finns inga beslut ännu. Den 6/9 har var och en med sitt eget fika eller lunch.

Söndagsklubb
Söndagsklubbens ledare träffas om någon vecka för att samtala om söndagsklubben. Den 6 september är alla åldrar välkomna som det beskrivs under rubriken ”Tillsammansdag”

Öppen kyrka
Det är öppen kyrka på söndagar kl. 18-19 under augusti. Vi återkommer med information om fler tillfällen allteftersom.

Reflektionsvandringar
Under sommaren har vi inte bytt reflektionsvandringar i och runtomkring kyrkan varje vecka. Vi kommer att fortsätta att göra reflektionsvandringar utomhus då vi märkt att många stannar och läser. Dessa kommer troligtvis att bytas ut månadsvis.

Behov av mötesplatser
Vi människor har behov att möta varandra och samtala. Under pandemin har vi många begränsningar men också nya möjligheter till alternativa och kreativa sätt att mötas. Hör gärna av dig till någon i personalen och berätta om dina behov, idéer och om det är något du vill vara med och bidra till att det händer. Tex. Promenadgrupper, samtalsgrupper via länk, kyrkfika via länk, fikastunder utomhus osv

Konfirmation
På grund av det rådande läge är vi fortfarande igång med konfirmationen och ledare och konfirmander ser fram emot den 21-23 augusti då det är dagläger på Blomsholm. De ser även fram emot helgen den 21- 22 september då det blir konfirmationshögtid i smågrupperna tillsammans med närmsta anhöriga. Var gärna med och be för ett bra avslut och gott väder! 
Vi har gett plats för 30 konfirmander i nästa grupp och planerar att starta i slutet av oktober eller början av november. Det finns ca 10 ungdomar på kölista. Vi behöver fler ledare, hör gärna av dig till Camilla Malm Samuelsson om du är intresserad.

Equmenia 
I Equmenia startar scout och tonår igång sin verksamhet v.35. Tonårsledarna ser ett behov av att rekrytera ytterligare ledare till sin verksamhet för att kunna bedriva den så bra som möjligt. Vill du eller känner någon som du tror skulle kunna passa, tveka inte att höra av er till Oscar Molneryd.  

Samtal
Camilla, Annika och Oscar finns tillgängliga för själavårdssamtal. Hör av er om ni vill boka en tid. Vi genomför samtalen inomhus på coronasäkrat avstånd, under promenad, utomhus i trädgård eller park, i telefon – välkommen att boka en tid.

Ekonomi
Församlingens ekonomi ser bra ut. Trots en begränsad verksamhet i vår kyrka, har kollekter och gåvomedel fortsatt att komma in med goda belopp.

Vi har haft minskade intäkter genom att inte kunna genomföra barnprylmarknad och haft mindre uthyrning och servering. Detta har kompenserats genom de besparingar vi gjort genom att personalen har haft så kallat korttidsarbete under perioden 1 juni till 14 augusti, vilket vi fått bidrag för. Från och med den 17 augusti är nu personalen åter i full tjänst.

26 augusti, 2020