Församlingsbrev december 2020

”Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” Joh 1:5

Varmt välkommen att ta del av informationen om allt kyrkan erbjuder under december och januari.

Efter adventsgudstjänsten i söndags kom jag att tänka på en sång jag lärde mig i årskurs 3. Orden blev viktiga för mig och därför vill jag dela dem med dig.

Adventstid kom till mitt ensamma hus,
jag sätter i staken ett sparat ljus.
Något ska ske bortom frostig advent,
jag väntar en gåva som Herren har sänt.

Den gåvan är av ett helt annat slag,
än gåvor vi ger till varandra var dag.
Öppna din tillstängda dörr i ditt hus,
så lyser i mörkret ett litet ljus
(Carl Bertil Agnestig)

Jag önskar dig ljus i advents- och jultid, ett välsignat 2021!
/Camilla Malm Samuelsson

Gudstjänstkalender

Välkommen att fira gudstjänst tillsammans!  Alla gudstjänster webbsänds. Du kan deltaga direkt eller när som helst via hemsidan. Du kan även lyssna till predikningarna via församlingens predikopodd. Så länge nuvarande riktlinjer från folkhälsomyndigheten kvarstår har vi inga besökare i kyrkan under gudstjänsterna.

6/12 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Guds rike är nära – att vara församling i Lerum
Vi uppmärksammar att kyrkobyggnaden fyller 40 år. I ord och ton delar församlingsmedlemmar sin berättelse – om församlingens betydelse.
Medverkande: Camilla Malm Samuelsson, Per Flodén, Sofia Molynuex
Ulrika Henkelman, Nils Funnemark, Therése Wissö, Daniel Strauss

13/12 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Bana väg för Herren
Predikan: Oscar Molneryd. Gudstjänstledning: Camilla Malm Samuelsson
Sång/musik: Fredrik Hjelm, Sara Rizell. Kollekt till equmenia Lerum.

20/12 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Maria – Herrens moder
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledning: Christer Erséus.
Musik: Majvor Sigvardsson.

24/12 Samling vid krubban kl. 11 – en gudstjänst för alla åldrar.
Berättelsen om Jesu födelse och julsånger.
Ord: Camilla Malm Samuelsson, Maria Palm.
Församlingssång: Hans Bergstrand och Kerstin Cedergårdh.
Insamling till Räddningsmissionen Göteborg.

24/12 Julnattsgudstjänst kl. 23 – Tema: Jesu födelse
Ord: Camilla Malm Samuelsson.
Sång/musik: Ulrika Henkelman, Maria Wennerstöm, Hanna Henkelman, Eric Hallengren, Nils Funnemark, Erik Cedergårdh.
Insamling till biståndsorganisationen Diakonia.

27/12 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Guds barn
Ord: Annika Andreasson. Musik: Gunilla Bergstrand, Erik Cedergårdh

31/12 Nyårsbön kl. 18
Ord: Oscar Molneryd.
Sång/musik: Gunilla och Hans Bergstrand, Margareta Hellström, Johanna Landestorp

3/1 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Guds hus
Ord: Oscar Molneryd. Sång/musik: Johannes Erséus och Stina Zätterman.

10/1 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Till jordens yttersta gräns
Predikan och berättelser från Equmeniakyrkans internationella arbete.
Gudstjänstledning: Camilla Malm Samuelsson. Församlingssång: Gunilla Bergstrand.
Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.

17/1 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Livets källa
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledning: Oscar Molneryd.
Församlingssång: Majvor Sigvardsson.

24/1 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Jesus skapar tro
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledning: Annika Andreasson.
Församlingssång: Lena Lindälv.

31/1 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Nåd och tjänst
Predikan: Oscar Molneryd. Gudstjänstledning: Annika Andreasson.
Församlingssång: Majvor Sigvardsson.

Andrum – en stilla stund med bibeltext och bön

Onsdagar kl. 12
Ta dig en paus mitt på dagen, mitt i veckan. Vi möts tillsammans för lite stillhet.
Max 8 deltagare i kyrkan – men var gärna med i bön där du befinner dig.
Följande onsdagar: 2/12, 9/12, 16/12, 13/1, 20/1, 27/1

Andrum – en digital andaktsstund i adventstid

En kort andaktsstund inför adventssöndagen läggs ut onsdagar kl. 17 och kan ses när som helst.
2/12 Inför andra advent. Camilla Malm Samuelsson.
9/12 Inför tredje advent. Oscar Molneryd.
16/12 Inför fjärde advent. Camilla Malm Samuelsson.

Själavård

Kyrkans personal finns tillgängliga för samtal och förbön. Boka gärna en tid utifrån dina önskemål; via telefon, möte i kyrkan eller i samband med promenad.

Mötas i en samtalsgrupp – via skärm eller i kyrkan

Vi inbjuder till gemenskap och fördjupning i liv och tro, i samtalsgrupper med start i början av 2021. Grupperna kan omfatta 5-6 deltagare, i blandade åldrar om man så önskar + en gruppledare. Till en början leds alla grupper av någon av oss anställda, men kan senare tas vidare av gruppen själv. Vi börjar med tre gruppträffar och beslutar sedan gemensamt om vi ska fortsätta eller ej, och i så fall hur och med vad. Träffar sker antingen på plats i kyrkan, eller med träff via din skärm, på dator eller mobil.

Är du intresserad? Vilka är dina behov, din önskan?

Hör av dig med ett mail till någon av oss anställda senast den 5 januari och berätta om du vill delta i kyrkan eller via skärm, om du vill delta på dagtid eller kvällstid (1-2 tim per träff), samt vilket ämne/vilka ämnen du är intresserad att samtala om. Bjud också gärna in en granne, vän, arbetskamrat mm som kanske vill ha gemenskap och samtala med andra.

Idéer för samtalsämne för gruppen
Du finner uppslag för ämnen i förra församlingsbrevet som du kan läsa via hemsidan. Men här kommer ytterligare uppslag:

*Bokcirkel. Läs och samtala med andra. Förslag: ”Ljudet av tystnad”, Tomas Sjödin eller ”Gud – Jakten: existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet”, Joel Halldorf.

*Om livet, med litet och stort L – Vi samtalar utifrån våra egna liv, som de varit och är och vad vi längtar efter, och speglar oss i Livet självt, Jesus. Vår livsberättelse och den Stora berättelsen får mötas.

*Att växa som vuxen – Vem är jag och vem är du? Vi lär känna oss själva och varandra lite mer på djupet.

*Bokhyllan & Förstoringsglaset – Vi närmar oss olika samtalsteman, som vi själva kommer överens om (vi skapar tillsammans den s k Bokhyllan) och samtalar utifrån fyra livsdimensioner (Förstoringsglaset). Samtalsmetoden följer en särskild struktur, som några i församlingen upplevt positiv vid test i ett pilotprojekt.

*Eget förslag…

Digitalisering

Nu tar vi höjd för att än mer ställa om till att vara en digital kyrka. På vår hemsida www.equmeniakyrkanlerum.se kan du se vad som händer i kalendern, du kan nå söndagens gudstjänst. Församlingen finns även på facebook där kan du följa vad som händer, se hälsningar från personalen och se kommande evenemang. Församlingen har även en intern facebooksida där man kan prata med varandra och kommentera och skriva frågor eller böneämnen. Nu vill vi sträcka ut en digitalt hjälpande hand. Har du frågor kring hur det fungerar, vill du ha stöttning och stöd så är du välkommen att kontakta oss i personalgruppen så ska vi efter bästa förmåga hjälpa dig. 

Equmenia

Församlingens barn och ungdomsarbete fortgår terminen ut då vi tror att det är viktigt att erbjuda dessa mötesplatser för barn och ungdomar i Lerum.

Verksamheterna fortgår men är anpassade efter de allmänna råden som gäller. De åtgärder som gjorts är att scout träffas utomhus, patrullvis. Tonår träffas digitalt på plattformen Discord på en egen server. Har du ett barn i tonårsåldern får du gärna peppa så de ansluter sig. XL träffas varannan onsdag, nästa tillfälle är 2/12 och dit behöver man anmäla sig till Oscar för planering av fikainköp samt för att säkerställa att verksamheten kan ske på ett smittsäkert sätt. 

I dess nuvarande form ser vi det svårt att bedriva familjescout och söndagsklubb då det vid dessa sammankomster närvarar många vuxna. Vi arbetar aktivt med att hitta nya vägar att bedriva det viktiga arbetet med barn och deras familjer. Ett konkret resultat av det arbetet är facebookgruppen för familjer med barn i söndagsklubben söndagsklubbens facebookgrupp. Tanken med gruppen är att det ska kunna vara en plattform för barnfamiljer i kyrkan där man kan dela med sig av andaktstips, pyssel, aktiviteter osv. Kom gärna med ytterligare förslag på olika aktiviteter/material/upplägg som skulle passa din familj bra. Gällande avslutningen 13/12 ber vi att få återkomma, se hemsidan samt interna facebook om detta.

Har du frågor kring församlingens barn och ungdomsarbete är du välkommen att kontakta Oscar Molneryd oscar@equmeniakyrkanlerum.se

01 december, 2020