Församlingsbrev februari-mars

”Nu gör jag något nytt.
Det spirar redan, märker ni det inte?
Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken.”

Jesajas 43:19

Detta var Guds löfte förmedlat genom profeten Jesaja i en helt annan tid. För mig är bibeltexten ett ord att leva i, ett ord om det spirande hoppet. Vi behöver varandra för att hålla fast vid hoppet, för att vandra med Gud. Låt oss vara öppna för det nya Gud vill göra!

Gud välsigne dig genom fastan, mot påsken och våren!
Camilla Malm Samuelsson, församlingsföreståndare

Gudstjänstkalender

Välkommen att fira gudstjänst tillsammans! Alla gudstjänster webbsänds. Du kan delta direkt eller när som helst via vår youtubekanal, via hemsidan. Du kan även lyssna till predikningarna via församlingens predikopodd. Så länge nuvarande riktlinjer från folkhälsomyndigheten kvarstår har vi inga besökare i kyrkan under gudstjänsterna.

7/2 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Uppenbarelsens ljus
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledare: Oscar Molneryd. Församlingssång: Lena Lindälv. Konfirmandernas upptaktsgudstjänst.

14/2 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Kärlekens väg
Predikan: Oscar Molneryd. Gudstjänstledare: Maria Palm. Församlingssång: Majvor Sigvardsson.

21/2 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Prövningens stund
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledare: Malin Söremo. Församlingssång: Lena Lindälv.

28/2 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Den kämpande tron
Predikan: Oscar Molneryd. Gudstjänstledare: Inger Stenseke Larsson. Församlingssång: Majvor Sigvardsson

7/3 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Kampen mot ondskan
Predikan: Oscar Molneryd. Gudstjänstledare: Camilla Malm Samuelsson. Sång/musik: ”Strasseband”. Församlingssång: ”Strasseband”.
14/3 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Livets bröd.
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledare: Eva Törnkvist. Församlingssång: Gunilla Bergstrand. Bön och insamling till pastors- och diakonutbildningen.

21/3 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Guds mäktiga verk
Predikan: Elin Alm (regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan). Gudstjänstledare: Camilla Malm Samuelsson. Församlingssång: Lena Lindälv.

28/3 Gudstjänst kl. 10 – Tema: Vägen till korset
Predikan: Oscar Molneryd. Gudstjänstledare: Kerstin Berg. Församlingssång: Majvor Sigvardsson.

Digitalt kyrkfika

Den 14 februari i direkt anslutning till gudstjänsten prövar vi på ett ”digitalt kyrkkaffe” där vi kan mötas via skärmarna för att samtala med varandra i mindre grupper. Som deltagare följer man en länk som kommer spridas via olika kanaler. Vet du redan nu att du vill vara med får du gärna skicka ett mail till oscar@equmeniakyrkanlerum.se så vet du med säkerhet att du får del av länken!

Andrum – en stilla stund med bibeltext och bön

Varje onsdag kl. 12-12.20
Ta dig en paus mitt på dagen, mitt i vecka. Vi möts tillsammans för lite stillhet. Ca. 20 minuter. Den som önskar kan dröja sig kvar i kyrkorummet eller äta medhavd lunch.Max 8 deltagare, tills nya rekommendationer ges. 

Gemensam Bibelläsning och bön – Fasta och Påsk

Välkommen att läsa Bibeln och be under fastan och påsk. Vi gör detta tillsammans oavsett om vi gör det på egen hand eller i grupp. Gemensam bibelläsning och bön formar våra liv och församlingen. I länken nedan hittar du materialet ”Böner och blad” som vi kommer att följa. Det är utgivet av ”Gemensam Framtid” (2012). Datum och årtal stämmer inte men alla texter. Nedan kopplar jag ihop 2021 års datum med sidhänvisningar i materialet. 

I böner och blad återges för varje vecka, mellan 14 februari och 17 april, ett uppslag med bibelord, följt av en illustration och kort reflektion. Därutöver rymmer uppslaget fyra korta avsnitt med sikte på den enskilde, gruppen och hela församlingen: andlig övning, samtalsfrågor för gruppen, inslag i gudstjänsten och en formulerad bön. Använd gärna häftet som vägledning i din egen andakt, underlag för en samtalspromenad eller en digital fika med vänner. I kyrkan kommer vi använda materialet i de gudstjänster och samlingar vi erbjuder under perioden.

Länk till häftet: https://gammal.equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2011/11/boner-och-blad.pdf
Materialet finns att få i pappersformat genom kyrkans personal.

14 – 20 februari 2021 Fastlagssöndagen – Kärlekens väg • sid 4–5
21 – 27 februari 2021 Första söndagen i fastan – Prövningens stund • sid 6–7
28 februari – 6 mars 2021 Andra söndagen i fastan – Den kämpande tron • sid 8–9
7 – 13 mars 2021 Tredje söndagen i fastan – Kampen mot ondskan • sid 10–11
14 – 20 mars 2021 Midfastosöndagen – Livets bröd • sid 12–13
21 – 27 mars 2021 Jungfru Marie Bebådelsedag – Guds mäktiga verk • sid 14–15
28 – 31 mars 2021 Palmsöndagen – Vägen till korset • sid 16–17
1 april 2021 Skärtorsdagen – Det nya förbundet • sid 18–19
2 – 3 april 2021 Långfredagen – Korset • sid 20–21
4 – 10 april 2021 Påskdagen – Kristus är uppstånden • sid 22–23
5 april 2021 Annandag påsk – Möte med den uppståndne • sid 24–25
11 – 17 april 2021 Andra söndagen i påsktiden – Påskens vittnen • sid 26–27

Bokcirkel

Varannan onsdag med start 24/2 kl 19-21 (7 tillfällen). Första träffen är digital. Vi flyttar över till Kyrkan då smittspridningen avtar och gruppen beslutar det.
Bok: ”gud: jakten – existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet.” (Joel Halldorf)
Cirkeln bygger på att alla läser boken mellan träffarna. Inför första träffen läser vi förordet samt kapitel 1 och 2. Max 7 deltagare, två platser lediga. Välkommen med!
Anmälan så snart som möjligt (senast 18/2) till Camilla Malm Samuelsson.

Samtalsgrupp Livet

Vi träffas i kyrkan – med gott avstånd och noggrann hygien – för att vid tre tillfällen samtala om livet med litet och stort L. Vi utgår från våra egna liv, som de varit och är och vad vi längtar efter, och speglar oss i varandra och Livet självt, Jesus. Vår livsberättelse och den Stora berättelsen får mötas.Start torsdag 18/2, därefter 4/3 och 11/3. Vi bestämmer sedan tillsammans om och hur vi ska fortsätta. Tid kl. 16.15-17.45.
Välkommen med anmälan till Annika, gärna snart och senast 16/2. Max 6 deltagare utöver diakon Annika Andreasson som leder samtalen, 3 platser finns lediga.

Reflektionsvandring runt kyrkobyggnaden

Nu har vi plockat ner reflektionsvandringen om ljuset. En ny ”vandring” är på gång. Temat är kärlekens väg. Bilder, frågor och texter kan ge oss sällskap under fastetiden fram till påsk. Välkommen att vara med!

Konfirmationsläsningen

Den 7 februari startar vi konfirmationsläsningen efter att ha skjutit på starten flera gånger. De första träffarna kommer att ske digitalt till dess nya beslut fattas. För att konfirmanderna skall få en riktigt bra konfirmationstid har vi lagt till fler heldagar under våren, bland annat på Blomsholm. Konfirmationshögtiderna är framflyttade till 19-20 juni.

Församlingens årsmöte 28 februari kl. 15 – digitalt

Inbjudan, handlingar och information kring årsmötet skickas i separat mailutskick.

VFU:are

Under vårterminen kommer Pia Tidstedt, pastorsstuderande på THS att göra verksamhetsförlagd undervisning hos oss i Lerum. Camilla kommer att vara hennes handledare och fokus är gudstjänst, ledarskap, själavård och nattvard. Ni kommer bland annat att möta Pia i några gudstjänster. Pia arbetar dessutom 50% i Equmeniakyrkan Sjövik.

Samtal

Kyrkans personal finns tillgängliga för samtal och förbön. Boka gärna en tid utifrån dina önskemål; via telefon, via skärm, möte i kyrkan eller i samband med promenad.

Tillsammansläger 2021 blir 2022!!!

HÄNG mä!
Vi planerar för ett läger sommaren 2022 på Hjälmargården 19/7-24/7, boka in detta redan nu.
HÄNG mä: Jesus, varandra och församlingen.
Ett minne för livet tillsammans över åldersgränserna!
Med vänlig hälsning,
Lägerkommittén

Kontaktuppgifter till personalen

Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare
0735606357, camilla@equmeniakyrkanlerum.se

Annika Andreasson, diakon
0793193212, annika@equmeniakyrkanlerum.se

Oscar Molneryd, pastor med inriktning barn och ungdom
0705900471, oscar@equmeniakyrkanlerum.se

27 januari, 2021