Församlingsbrev januari och februari

Det är morgon. Åter kommer ljuset ur din hand. 
Det är morgon. Varje morgon gör du världen ny.

Du har märkt mig med din närhet djupt i nattens nöd. 
Allting vet du. Ändå vill du inte lämna mig.

Det förflutna har du kastat i din kärleks hav.

 Det är morgon. Varje morgon får jag börja om.
(Ylva Eggehorn, Psalmer och sånger 537)

Vi behöver ord som hjälper oss i vår bön, påminner oss. Kanske kan psalmens ord hjälpa dig in i bön – i ditt hjärtas samtal med Gud.

Inte bara när vi börjar en dag utan också när vi skall gå in i ett nytt år kan det vara en oerhörd hjälp för livet att inför Gud reflektera över det som varit och tillsammans med Gud ta ut riktningen för det nya. Varje morgon får jag börja om. Varje år får jag börja om.

Med önskan om ett år med Guds ljus i ditt inre och i världen runt omkring!
Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare

Gudstjänstkalender

9 januari kl. 10 Gudstjänst. Tema: Jesu Dop
Predikan: Staffan Engblom. Gudstjänstledning: Hanna Persson
Sång/musik: Gunilla & Hans Bergstrand. Organist: Gunilla Bergstrand

16 januari kl. 10 Gudstjänst. Tema: Se jag vill bära ditt budskap Herre
Berättelser: Sofia Molyneux, Anette Sandwall. 
Gudstjänstledning: Therese Ahlqvist, Kerstin Berg
Sång/musik: Barnkör Singstarz från Gråbo. Organist: Lena Lindälv
Övrigt: Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete 

23 januari kl. 10 Gudstjänst i ekumeniska böneveckan. 
Tema: En stjärna i Öster – Vi kommer för att tillbe Kristus
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledning: Thea Fernqvist
Sång/musik: Linda Holmdahl. Organist: Anna Wallner
Övrigt: Sveriges Kristna Råd bjuder in till Ekumenisk bönevecka. I år kommer gudstjänstmaterialet från Mellanösterns kristna råd. 

30 januari kl. 10 Gudstjänst. Tema: Jesus är vårt hopp
Predikan: Jacob Langvik. Gudstjänstledning: Christer Erséus
Sång/musik: Trombonekvartett. Organist: Lena Lindälv

6 februari kl. 10 Gudstjänst kl. 10. Tema: Uppenbarelsens ljus
Predikan: Joakim Hagerius (Kyrkoledare i Equmeniakyrkan)
Gudstjänstledning: Camilla Malm Samuelsson, konfirmander och ledare
Sång/musik: Saxophonica. Organist: Majvor Sigvardsson
Övrigt: Nattvard. 

13 februari kl. 10 Gudstjänst. Tema: Nåd och tjänst
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledning: Dagmar Brodén
Organist: Lena Lindälv

20 februari kl. 10 Gudstjänst. Tema: Det levande ordet
Predikan:  Oscar Molneryd
Sång/musik: Ulrika Jälmsjö, Niklas Sehlin. Organist: Lena Lindälv

27 februari kl. 10 Gudstjänst. Tema: Kärlekens väg
Predikan:  Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledning: Annika Andreasson
Sång/musik: ”Strasseband”. Organist: Majvor Sigvardsson

Efterlysning av tekniker 

som kan sköta ljud och bild i gudstjänsterna framöver!
Vi har under pandemin sänt Gudstjänster och på senare tid spelat in och lagt ut på Youtube i efterhand. För att kunna fortsätta med detta behöver vi fler tekniker!
Det krävs att man är 2 tekniker vid varje Gudstjänst för att detta skall fungera bra och efter årsskiftet består två av våra teknikerlag av bara en (1) person.
Vi kommer att lägga ut Gudstjänster så ofta som möjligt, men vi kan inte lova att det sker varje söndag och när det sker kanske inte information om psalmer/sånger, texter, böner m.m. läggs ut i bild.
Ljudinspelning av predikan kommer att ske som tidigare.

Kan du hjälpa till eller vet någon som kan vara intresserad?
Du kommer att få lära dig hur allt fungerar av erfarna bild- och ljudtekniker.

Hör av dig till: Lars Strauss 0701753744, lars.strauss@equmeniakyrkanlerum.se eller
Camilla Malm Samuelsson 0735606357, camilla@equmeniakyrkanlerum.se

Inställt nyårsläger

Planeringen var i full gång, förväntan hade byggts upp och det var bara en vecka kvar till avfärd när vi fick ta det tråkiga beslutet att ställa in årets nyårläger som va tänkt att gå till Hållandsgården, Åre. Men tackvare ledare med positiv energi kunde vi samma eftermiddag skrapa ihop idéer för ett par dagars alternativ aktivitet på hemmaplan som i skrivande stund inte ägt rum ännu. /Victoria Olofsson, ungdomsledare

Vårtermin med Equmenia 2022

Familjescout
5 februari. Mer information på hemsidan.

Söndagsklubben
Under gudstjänsten på söndagar med start 23 januari

Söndagsklubben XL
Under gudstjänsten följande datum; 16 jan, 30 jan, 13 feb, 27 feb, 13 mars, 27 mars, 17 apr, 1 maj, 15 maj och 5 juni.

Scout
Terminsstart 27 januari.

Tonår/Ung
Konversation inom ledargruppen pågår för att avgöra vårterminens upplägg utifrån ledares ork och engagemang tillsammans med deltagarnas önskemål om upplägg. Information kommer på Instagram och hemsidan när beslut tagits.

Mer information om de olika verksamheterna hittar ni på hemsidan under fliken Barn & Ungdom. 

Bibliodrama – tre tillfällen 

Equmeniakyrkan Lerum och Lerums församling inbjuder tillsammans med Sensus till bibliodrama. Både du som är nyfiken på bibliodrama, aldrig har prövat eller som tidigare har deltagit är varmt välkommen!

Alla gånger är separata och oberoende av varandra. Inga förkunskaper om Bibeln eller bibliodrama behövs.

Du får ett Möte med tre okända systrar i Bibeln. Vi närmar oss kvinnorna med inspiration från Charlotte Frycklunds bok ”Bibelns kvinnor”.
I mötet med de bibliska personerna kan vi spegla oss och komma i kontakt med djupskikten i vår personlighet.
Vi kan låta Bibelns kvinnor utmana oss och hjälpa oss få insikter om våra egna liv och Gud. 

3 februari kl. 15.00-18.00. Ni kommer få möta Priscilla och det handlar om Frihet att leva livet i olika typer av relationer.
Anmäl senast den 27 januari

 31 mars kl. 15.00-18.00. Ni kommer att få möta Lydia och det handlar om samtal som bär livet och öppnar portar och sinnen.
Anmäl senast den 24 mars

16 maj kl. 15.00-18.00. Ni kommer att få möta Susanna och det handlar om att mötas med ombytta roller, om att ge och ta emot på oväntade sätt.
Anmäl senast den 9 maj

Plats: Equmeniakyrkan Lerum. Vi erbjuder frukt och vatten, vill du ha något annat så får du gärna ta med det. Maxantal vid resp datum: 12 stycken

”Jag ser bibliodrama som ett sätt att få liv i berättelserna genom att kliva in i historien med hela kroppen. De bibliska orden och scenerna blir behållare för min fantasi och verklighet. På något sätt blåser vi liv i orden.”

Anmäl till Camilla Malm Samuelsson (Pastor och församlingsföreståndare) och Susanne Lindström (Församlingspedagog och bibliodramaledare)

6/2 kl. 11.30-13 Mötesplats: Färdplan 

Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius introducerar och samtal med oss kring valda delar av Färdplan – ett samtalsmaterial kring Equmeniakyrkans vision och framtid. Styrelsen har inbjudit till två tidigare Mötesplatser kring Färdplan och detta är den tredje delen. Mötesplatserna är fristående från varandra, så kom och var med oavsett om du varit med innan eller inte!

Grön kyrka

Grön kyrka är ett ekumeniskt nätverk för församlingar som vill ta ett steg till mot en mer hållbar värld. Grön kyrka är under uppbyggnad men började som en idé i Sveriges kristna råd. Ett av nätverkets syfte är att församlingar skall få inspiration i sitt miljöarbete och att de skall ta beslut för en aktiv handling mot en mer hållbar värld. Församlingarna uppmanas också att be för varandra.

Församlingens styrelse tänker att vi vill finnas med i detta arbete och har därför anmält oss som intresserade.

För att komma fram till vad vår församling skulle kunna jobba mot för mål behöver vi samtala vidare om det tillsammans. Tänk om vi skulle kunna bygga insektshotell, använda Blomsholm mer till olika projekt, göra en pilgrims/reflektionsstation vid gotaleden, eller samarbete med Växtrum och kommunen. 

Tycker du att detta är ett viktigt arbete och känner att du vill vara med och tillsammans med några andra tänka vidare om detta, vill vi att du hör av dig till styrelsen eller till Eva Törnkvist (eva.k.tornkvist@gmail.com)

RPG – gemenskapsträff

20 januari kl. 11.  VAD GÖR SOCIALA MEDIER MED OSS?
Emanuel Karlsten, journalistprisvinnare och skribent i GP, Sändaren m fl 

17 februari kl. 11. MUSIK SOM JAG ÄLSKAR
Gustaf Olsson, teknikprofessorn som denna gång tar oss med i musikens värld

Boka redan nu: RPG:s promenad- och upptäckargrupp GGG ordnar en intressant bussresa till Kinnekulle med flera platser däromkring den 11 maj till förmånligt pris. Resan är öppen för alla. Mer information om innehåll mm kommer. Kontaktperson Leif Fredriksson.

Fastan 2022

I år kommer du att inbjudas till några samlingar i fastan där det finns möjlighet till andlig fördjupning och bön. Mer information kommer. Men redan nu några datum att lägga på minnet:
Onsdag 2 mars Askondagen – Samtal om Fastan. 
Den kristna fastan inleds på Askonsdagen. Vi får del av fastans bibliska och historiska bakgrund och funderar över vad fastan kan innebära idag. 
Kvällen avslutas med Askonsdagsmässa som man också kan ansluta till.
Lördag 2 april kl. 9-17 Stilla dag – endagsretreat med egen tid för reflektion, bön, skapande. Vägledning i gemensamma andakter och enskilt samtal för den som önskar.
11, 12, 13 april kl. 12 Stilla stund i stilla veckan
Bibelläsning, bön och stillhet

Samtalsgrupper

I församlingen pågår flera samtalsgrupper, en del använder sig av en bok som utgångspunkt. Tre grupper använder sig av boken ”Leva med ovisshet”, en grupp läser ”Gud – jakten”. Andra samlas vid mötesplats för att samtala om församlingens riktning och uppdrag. Några träffas för att samtala om kommande gudstjänst bibeltexter och tema för att forma en gudstjänst. Träffen i en ledargrupp, promenadgrupp eller planeringsgrupp kan också fungera som en livsnära smågrupp när tid ges att dela livet och be.

Det finns många goda samtal som pågår och fler kan det bli.
Är du en av dem som längtar efter att samtala med andra kring en bok, Bibeln, livsfrågor är du välkommen att höra av dig till Camilla Malm Samuelsson eller Annika Andreasson för att bolla dina tankar. Vi försöker ombesörja att personer hittar varandra i mindre grupper för samtal. 

Enskilt samtal

Ibland kan det vara viktigt att tala med någon i förtroende om livet som pågår, om tro och vägval. Ibland uppstår behovet vid kris, men samtal kan vara lika viktigt som friskvård för sitt liv och sin tro. 
Som pastor och diakon har vi tystnadsplikt och erfarenhet att ge själavård och andlig vägledning.
Hör gärna av dig till någon av oss för att boka en tid för samtal. 
Camilla Malm Samuelsson, pastor
Annika Andreasson, diakon

Årsmöte 27 februari

Handlingar skickas i separat utskick. 

Jesus sa: 
Jag är världens ljus. 
Den som följer mig
skall inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus. 
(Joh 8:12)

01 januari, 2022