Församlingsbrev Maj-Juni

Väven och Vävaren
Saliga de vävare som söker andens skönhet, 
de skall bli lätta som fjärilar.
Saliga de vävare som följer sin innersta längtan, 
de väver sina vingar.
Saliga de vävare som följer sin yttersta längtan, 
de väver vingar för många.
Saliga nådens människor, 
de lyser i mörkret.
Saliga de odelade hjärtats helgon,
de skall se Gud.

Så börjar boken Väven av Martin Lönnebo. Han tar sedan med sina läsare på en vävskola, en slags nutida ”Kristens resa”. Boken innehåller andliga övningar för varje vecka under året. De bygger på ett mönster för mognad som finns i den stora kristna traditionen. I inledningen berättar författaren om sin mamma som var vävare. Då hon dog ville pappan att Martin skulle tala över versen: ”Jag har vävt mitt liv till slut, så som en vävare sin väv, och jag skäres nu ned från bommen.” (Jesaja 38:12) Den gav honom tankar om Universum som väv där Gud är vävaren.

Då jag gärna tänker i bilder satte denna bibelvers mina tankar i rörelse: 
Kan man tänka sig livet som en väv? I så fall tror jag att mitt liv blir en färgglad trasmatta. Jag tycker om trasmattor och jag älskar färger, gärna starka. Men mattan kommer med stor sannolikhet att vara väldigt brokig, en del mörka stråk ryms också i min väv. Skapar kontraster till det glada.
Bitvis anar jag ett strukturerat mönster, kanske som en välordnad tulpanrabatt. Väven kommer också innehålla delar med vilda och kaotiskt mönster, som havets stormiga vågor, färger som flyter ihop och bildar abstrakta mönster svåra att urskilja.
Tillsammans blir väven, det som dag för dag blir mitt liv, vackert. Så vill jag tro att det är med Gud som vävare.

Gud, Vävaren, fogar samman livets trådar och färger till en underbar helhet som börjar innan vi föddes:
Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. 
Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. 
Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. (Ps 139:13-14)

Med önskan om en fin vår i Vävarens händer!
Er pastor Camilla Malm Samuelsson

Information från Styrelsen

Webbsändning av gudstjänster
Under pandemin togs beslutet att börja webbsända gudstjänsterna. Under en längre period var det enda sättet att kunna delta i gudstjänsten. Styrelsen har nu beslutat att sluta med webbsändningarna, vi kommer att sända sista gången den 19 juni. Det går fortsatt att lyssna till predikan i vår predikopodd. Vi från styrelsen vill rikta ett stort tack till teknikgruppen och alla som har lagt sitt engagemang i tekniken kring webbsändningen och tekniken under gudstjänsterna. 

Samtal med anledning av eventuell byggnation kring kyrkan
Styrelsen har vid tre tillfällen bjudit in till öppna samtal kring den eventuella byggnationen kring kyrkan. Vi har vid de tre tillfällen uppdateras kring den information som finns var i processen vi befinner oss. Deltagarna på mötena har sedan fått samtala kring frågor som berör en byggnation och husbygge på granntomten. Det har varit mellan 8-26 deltagare på samtalsmötena. Diskussionerna har handlat om fördelar och nackdelar kring en byggnation, hur kommer det påverka oss som församling, hur går vi vidare.
Arbetsgruppen som vi gemensamt på ett församlingsmöte har bestämt ska arbeta med den här frågan kommer att arbeta vidare och har en god kontakt och kommunikation med entreprenören Sven Henriksson från Jutabo och kommunen. Arbetsgruppen arbetar utifrån fokus på följande fyra områden som vi gemensamt har bestämt: tillgängligheten till kyrkan, parkeringsmöjlighet, påverkan på våra solfångare, kontakten med torget/centrum – fysiskt och genom upplevelse. Arbetsgruppen kommer även att arbeta vidare hur vi kan ta del av större delar av församlingens åsikter i just den här frågan. 

Sammanfattning från årsmötet
Församlingen hade sitt årsmöte den 27 februari. Det var 79 stycken deltagare. Vi inledde mötet med att varje grupp från församlingen och de anställda fick delge ett guldkorn från året som gått. Det var härligt att höra de positiva som skett i församlingen även under pandemin. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
Vi beslutade att gå vidare med arbetet kring inköpet av en ny ljudanläggningen. Vi beslutade att budget för anläggningen är 600.000kr och det ska vara klar under året. 
Vi presenterade Grön kyrka, ett ekumeniskt samarbete kring en hållbar värld och församlingen fick uppdrag att komma in med förslag kring hur vi ska gå vidare.  
Vi fick en presentation av de dialogträffar som varit under året. Styrelsen har tillsatt en grupp som arbetat med frågan hur vi ska organisera oss som kyrka med t.ex våra kretsar och vaktmästargrupper. Gruppen kommer att fortsätta sitt arbete under 2022. 
Nästa årsmöte är 26 februari 2023.

Ekonomi
Vid årsmötet den 27 februari godkändes styrelsens förslag till budget. Den innebär att vi behöver öka våra insamlade medel (Från kyrkoavgift, autogiro, direktinsättningar på bank och kollekter) med 6% jämfört med 2021. Det tror vi är möjligt eftersom pandemin kraftigt begränsade vår verksamhet under 2021. De tre första månaderna av 2022 har vi samlat in totalt 336 000 kr, vilket är 9 000 kr mindre än föregående år och  26 000 kr lägre än budget. Vi hoppas därför att vi alla kan hjälpas åt med att nå vårt insamlingsmål för 2022.
Har ni frågor om ekonomin, hör gärna av er till ekonomigruppen, som ni når på mail ekonomi@equmeniakyrkanlerum.se
Lennart Pettersson, kassör i församlingen

Konfirmationen

Vi går nu in för landning med årets konfirmander. Under valborgshelgen åker vi på läger till Sjöviksgården. Konfirmationen kommer att vara lördagen den 21 maj kl. 13-15. Den börjar med redovisning följt av en kortare paus. Kl. 14 börjar konfirmationshögtiden som går att följa vi youtube. 
Be gärna för ungdomarna och ledarna. Vi önskar att var och en skulle få möta Guds kärlek och känna sig bekräftade och accepterade. Vi önskar att ungdomarna blir nyfikna på tron och vill fortsätta söka en gudsrelation som bär genom hela livet. Vi hoppas att de hittar en plats i församlingen dit de känner det intressant att komma tillbaka efter konfirmationen.

Inbjudan till nästa års konfirmation har nu gått ut till kommunens alla 7:or. Anmälningarna börjar komma in. Sprid gärna informationen till dem du känner. Mer information och anmälningsformulär finns på hemsidan. Känner du redan nu att du vill hjälpa till på ett eller annat sätt med nästa års grupp hör gärna av dig till Camilla. Det kan exempelvis handla om att fixa fika, mat, förbön för konfirmand, gruppledare på tisdagar, administrativ samordnare, föräldrarkontakt, resursperson, vuxennärvaro, ledare för tidigare konfirmander som kan vara hjälpledare mm.

Bibliodrama 18 maj kl. 15-18

Välkommen att testa Bibliodrama – för ovana och vana – ett sätt att låta en text bli en del av sitt eget liv.
Under 2023 närmar oss Bibelns kvinnor med inspiration från Charlotte Frycklunds bok ”Bibelns kvinnor”. I mötet med de bibliska personerna kan vi spegla oss och komma i kontakt med djupskikten i vår personlighet. Vi kan låta Bibelns kvinnor utmana oss och hjälpa oss att få insikter om våra egna liv och Gud. 
Anmäl dig till vårens sista Bibliodrama, senast 9 maj. I höst kommer tre nya tillfällen.
Ni kommer att få möta Susanna och det handlar om att mötas med ombytta roller, om att ge och ta emot på oväntade sätt.

Anmäl er till Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare
Telefon: 073-560 63 57. E-post: camilla@equmeniakyrkanlerum.se
eller
Susanne Lindström, församlingspedagog och bibliodramaledare
Mobil: 070-248 11 70. E-post: susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se

”Att vara tonårsförälder – utmaning & glädje?”

Kom och delta i vårens sista samtalskväll den 18 maj kl 19-20.30, med anmälan till Annika senast 16/5.

Tisdagscafé jämna veckor kl 11-12.30 har våravslutning den 31 maj.

Sommarträffar

Här kommer en liten notis redan nu om vad som kommer tisdagar i juli kl 14-16. Då bjuds möjlighet till några timmars gemenskap utomhus vid kyrkan, eller inomhus om vädret är vått. Enkel fika, samtal, lekfullhet och djup blandas i en härlig bukett! Diakon Annika ansvarar.

Information från Infogruppen

Församlingsbrev och kalender
Under pandemin har KyrkNytt ersatts av församlingsbrev via e-post. Detta gjordes då osäkerheten kring när och hur vi kunde ses gjorde det svårt att planera programmet framåt. Genom att skicka e-post kunde vi snabbare komma ut med information. Det visade sig vara bra på många sätt då vi även kunde skriva mer text än vad som rymdes i det gamla KyrkNytt. Styrelsen har därför beslutat att inte gå tillbaka till KyrkNytt i dess tidigare form. Vi kommer fortsätta skicka ut Församlingsbrev via e-post ungefär varannan månad. Programmet kommer bifogas i en pdf som även kommer finnas i kyrkan att dela ut till dem som besöker kyrkan. De församlingsmedlemmar som saknar e-post kommer få informationen utskriven till sig. Har ni information ni vill få med i församlingsbreven mailas detta till Infogruppen: infogrupp@equmeniakyrkanlerum.se. 

Utgivningsplan Församlingsbrev
Nummer: Utgivningsdag/Manusstopp
3:  24 april/17 april
4: 19 juni/12 juni
5: 11 september/4 september
6 30 oktober/23 oktober
 
Tack för att vi hjälps åt att på alla sätt sprida allt härligt och viktigt som händer i vår församling!
 
Matrikel
Repet är vår digitala matrikel där adresser och telefonnummer till alla församlingsmedlemmar finns. Om du inte redan har ett konto, kommer i ett separat utskick information om hur man gör för att skaffa ett. 
https://equmeniakyrkan.se/forsamlingsservice/repet/

Vårstädning i och utanför kyrkan

Lördag 7/5 kl 9-12
Vi hjälps åt att göra vårfint!
Vi erbjuder god arbetsgemenskap och fika. 
Välkommen Fastighetsgruppen 
  

Söndagsklubben XL

Det blir en lite justering bland de sista tillfällena för Söndagsklubben XL. Följande datum ses vi i samband med gudstjänsten.
1 maj 
22 maj – Gemensam avslutning med söndagsklubben

24 april, 2022