Församlingsbrev november

Vad gillar du bäst – VÄXT eller KLÄTTERSTÖD?

En bild som visar utomhus, byggnad, gräs, hus

Automatiskt genererad beskrivning

Konstig fråga? Ett val, som i den där pappersleksaken ”loppan” man hade en gång, där valet styr vad som händer sedan. Ja, kanske…

Nu handlar det om valet mellan församlingen som en slingrande växt – EN ORGANISM, eller församlingen som ett stadigt klätterstöd, med struktur och ramar – EN ORGANISATION. Vad väljer du då? Vad gillar du bäst? Vad är ditt behov? Hur tror du andra tänker och känner?

Livet är sällan antingen – eller. Mycket oftare både – och. Så tänker jag kring församlingen också. Jag vill att församling och kristen gemenskap får vara både – och. Jag vill själv växa som människa och kristen och för det behöver jag stöd på olika sätt. Jag är en organism och organisation kan hjälpa mig att leva. ”Gud är inte oordningens Gud, utan fridens.” Så står det i Första Korintierbrevet 14:33. Och vi har gott om bibelverser där Jesus använde skapelsen som exempel för våra liv. Här är ett från Johannesevangeliet 15:4-5. ”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.

Som församlingens diakon är jag den här hösten, tillsammans med några i en arbetsgrupp, engagerad i dialog kring frågorna om hur vi som församling kan vara både organism och organisation. Lite längre ned i brevet kan du läsa vidare om hur vi nu i höst tar oss an det hela. Jag hoppas VERKLIGEN att du vill läsa det – och att du vill vara DELAKTIG i den processen!

Varma hälsningar från

Annika Andreasson, diakon

Förändringar webbsändning från och med 7/11

Under pandemin har en grupp människor trätt in i uppgifter för att kunna möjliggöra att följa gudstjänster hemifrån. Tack alla ni som varit engagerade och lagt ner så mycket arbete!
Nu har vi öppnat upp kyrkan och många närvarar vid gudstjänsterna. Samtidigt uppskattar flera att kunna ta del av gudstjänstlivet hemifrån. 
Församlingens styrelse har i samråd med ljud- och bildtekniker beslutat att upphöra med webbsändningarna från våra Gudstjänster kl. 10.00 på söndagarna. Gudstjänsterna kommer dock att spelas in och publiceras på YouTube och hemsidan i efterhand, senast kl. 18.00 samma söndag. Detta gäller under november.

Möbleringen och fika från och med 7/11

I kyrksalen återställs bänkarna till ursprunglig möblering. I gemenskapen kommer söndagarnas kyrkfika fortsätta att serveras vid borden.

Gudstjänstkalender

7 november Gudstjänst. Tema: Vårt evighetshopp
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledning: Annika Andreasson
Sång/musik: Sångensemble. Organist: Lena Lindälv
Övrigt: Ljuständning i allahelgonatid. Nattvard. Söndagsklubb.

14 november – Gudstjänst. Tema: Vaksamhet och väntan
Predikan: Per Duregård. Gudstjänstledning: Dagmar Brodén
Sång/musik: Mansensemble. Organist: Gunilla Bergstrand
Övrigt: Söndagsklubb och Söndagsklubb XL

21 november – Gudstjänst. Tema: Kristi återkomst
Predikan: Britta Hermansson. Gudstjänstledning: Camilla Malm Samuelsson
Sång/musik: Lerum Surte Symphonic Band.
Övrigt: Konfirmander, Söndagsklubb

28 november – Gudstjänst. Tema: Ett nådens år
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledning: Annika Andreasson
Sång/musik: Körsång. Organist: Lena Lindälv
Övrigt: Söndagsklubb och Söndagsklubb XL

5 december – Gudstjänst. Tema: Guds rike är nära
Predikan: Eva Erlandsson (verksamhetsledare för Gatukyrkan, frukostcafét Räddningsmissionen). Gudstjänstledning: Therése Wissö och Sofia Molyneux
Sång/musik: Eva Erlandsson, Håkan Hägg. Organist: 
Övrigt: Insamling till Räddningsmissionen. Nattvard. Söndagsklubb

Vill du sjunga i kör på 1:a advent?

Övningstillfällen:
Tisdag   9/11 kl 19.00-21.00
Tisdag 16/11 kl 19.00-21.00
Tisdag 23/11 kl 19.00-21.00
/Musikrådet

Information efter gudstjänsten 14/11

Församlingens ombud, som deltog i Equmeniakyrkans kyrkokonferens i september, berättar om beslut som fattades. Församlingens styrelse kommer också att informera om sitt nuvarande arbete.
/Församlingsstyrelsen

RPG – november

3 nov kl 11 Träffpunkt i Tingshuset. RPG/Stormvinden med Margareta Herngren.
18 nov kl 11 RPG Gemenskapsträff. ”Mitt liv som polis”. Christer Löfgren

Julmarknad

Förberedelserna inför julmarknaden den 18:e och 20:e november är igång. Vi tar gärna emot bidrag i form av sådant som går att sälja vid försäljningsbordet eller passar vid delikatesstombolan t ex saft, sylt, bröd, kakor, mussli eller något annat som är lämpligt att sälja. Det finns säkert många idèer.

Tag gärna kontakt med någon i arbetsgruppen

En bild som visar blomma, växt

Automatiskt genererad beskrivning

Julmarknad 18 och 20 november

Torsdag 17.30-19.30
Lotterier, försäljning av bl.a saft, sylt, färskt bröd, hemstöpta ljus m.m samt musikunderhållning. Servering av smörgåsar, hembakta kakor och korvgrillning.
Scoutaktiviter.

Lördag 10.30 Julmarknaden fortsätter med lotterier, försäljning och servering.
Dragning av lottlistor kl. 13.00. 

Bjud gärna med grannar, släkt och vänner!

Välkomna hälsar arbetsgruppen

Mötesplats – onsdag 1/12 kl. 19

Välkommen till det sista av höstens tre mötesplatser med samtal tillsammans med församlingsstyrelsen om vår församlings riktning. Information om temat anslås senare.

Kom med i dialog!

Vilka är dina erfarenheter av församlingsliv och gemenskap? Har du god eftersmak? Har du lust framåt? Känns det bitterljuvt?

Vi människor är i mångt och mycket väldigt olika. Och i en hel del ganska lika. Vissa drar mer åt organism-hållet, med fokus på relationer, samtal, musik, omsorg… Andra drar mer åt det organisatoriska, med planering, programmakeri, praktiskt arbete… Vad vore det ena utan det andra? Bristfälligt. För bådadera behövs.

Det finns upplevelser att vi behöver förändra vissa saker. Nu vill vi i arbetsgruppen, på styrelsens uppdrag, försöka lyssna in så många som möjligt kring hur vi ska fungera framåt, som både organism och organisation. För mig är det viktigt att vi i detta har ett diakonalt perspektiv. En gemenskap där vi, mitt i livets alla omständigheter och skeden, kan få känna oss levande och växa, enskilt och tillsammans, och med öppenhet till människor omkring, det är väl det vi vill ha? För att det ska underlättas och fungera behöver vi organisera oss på olika sätt. En del sker spontant, annat kan behöva ha tydliga och bestående ramar. Och för att hitta den gemensamma vägen framåt tror vi i arbetsgruppen att vi behöver lyssna på varandra och uttrycka för varandra vilka erfarenheter vi har, vad vi tänker och känner. Det är därför vi inbjudit och fortsätter inbjuda till Dialogträffar. Så nu ber jag dig som ännu inte deltagit – kom vettja! De som varit med har bland annat summerat träffarna så här:

”Det har blivit högt till tak ikväll, med både plus och minus.”

”Vi behöver dela varandras förståelse.”

”Trevlig kväll, över förväntan.”

Vi har var och en olika lång historia i Equmeniakyrkan Lerum. Nu är vi på väg framåt. Kanske vågar vi använda orden i Jesaja 43:18-19?

”Så säger Herren… glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken.”

Som i ”pappersloppan” – du har ett spännande val att göra… Läs mer om Dialogträffar på https://www.equmeniakyrkanlerum.se/inbjudan-dialogtraff/

Välkommen hälsar arbetsgruppen genom

Annika Andreasson, diakon

Utemaning 3 - Hoppa loppa - Utebarn.se

Hur går det med vår solcellsanläggning?

Ja det finns en del som undrar, så här kommer en rapport.

Produktionen går helt enligt plan, enligt leverantörens beräkningar så skulle vi kunna få 10900 kWh egenproducerad el per år. Det har visat sig att det stämmer väldigt bra.

2018 producerades t.o.m. 500 kWh mer än beräknat, 2019 något under men 2020 var det lite över igen. I år kommer vi nog hamna något under 10900kWh och det beror på att maj månad som brukar vara en av månaderna med mest sol hade ovanligt lite av den varan.

Tekniskt så har anläggningen fungerat bra, men förra vintern hade vi ett problem som gjorde att det inte blev någon produktion alls de allra mörkaste dagarna. Det påverkade dock inte årsproduktionen nämnvärt eftersom dessa dagar normalt ger extremt lite el. Problemet är rapporterat till leverantören och vi har det under bevakning.

När det gäller ekonomin så följer den också i stort sett de beräkningar som gjorts, även om pandemin gjort att vi inte kunnat använda lika stor del av produktionen till vår egen förbrukning.  Det stigande elpriset gör dock att varje egenproducerad kilowattimme bidrar till att vi får en bättre ekonomi i anläggningen. 

/Fastighetsgruppen

Häng Mä 

Jesus, varandra och församlingen 

Planeringen av sommarens församlingsläger pågår för fullt och för ett par veckor sedan var hela  lägerkommitén på plats på Hjälmargården. Lägret hålls vecka 29, 19-24 juli på Hjälmargården, vid  Hjälmarens södra strand. Boka in veckan i kalendern, inom kort kommer lägerfoldern finnas  tillgänglig i kyrkan och på www.equmeniakyrkanlerum.se/tillsammans. 

Under lägret som är för alla åldrar kommer det erbjudas olika aktiviteter, utflykter, samtalsgrupper,  skratt och gemenskap. Boende erbjuds i rum, husvagn eller tält efter era önskemål. 

Vi hoppas att du vill Hänga Mä! 

Lägerkommittén 

En bild som visar gräs, utomhus, himmel, person

Automatiskt genererad beskrivning
En bild som visar gräs, träd, utomhus, himmel

Automatiskt genererad beskrivning

Hur informerar vi om det som händer i församlingen?

Hemsidan
www.equmeniakyrkanlerum.se kommer information löpande om vad som händer i kyrkan. Under fliken kalender finns alla offentliga samlingar med. Här kan ni också hitta månadsbreven till församlingen.

Facebook
Församlingen har två Facebook konton.
*Equmeniakyrkan och equmenia Lerum – internt
Detta konto är för medlemmar och var och en som är med här kan informera, fråga, göra reklam för olika samlingar och ge hälsningar från verksamheten.
*Equmeniakyrkan Lerum
Det här är vår utåtriktade anslagstavla. Här hoppas vi att alla medlemmar och många andra vill vara med för att få information. Sprid gärna informationen och bjud in ditt nätverk att gilla sidan. Det du vill få med här skickar du till infogruppen som har rättigheter att publicera inlägg här.

Församlingsbrev
Terminen ut kommer vi att fortsätta skicka månadsbrev för att ge information om församlingens verksamhet. Det traditionella Kyrknytt är fortsatt pausat.
Brevet skickas till alla som finns på maillistan för församlingsutskick samt läggs ut på hemsidan. Det finns att få i pappersformat i kyrkan. Förändringar i församlingsböckerna såsom födelsedagar och förrättningar publiceras endast i mailutskicken till medlemmar enligt GDPRpolicy.

Finns det någon information du vill få med eller önskar se i Decemberbrevet kontakta Camilla Malm Samuelsson.
Församlingsbrev – December: Manusstopp tisdag 23/11. Utgivning söndag 28/11.

Affischering
På vår anslagstavla utanför kyrkan samt inne i kyrkan sätter personalen upp de affischer som lämnas. Varje grupp ansvarar för att ta fram de affischer som skall upp på anslagstavlorna. Vill man ha hjälp skickar man all text till infogruppen och ber att få hjälpa till att göra en affisch. Denna kan mailas till personalen som kan skriva ut och sätta upp.

Lerums tidning
Frågan om vilka kostnader församlingen vill ha för annonser i Lerums tidning och vad som skall publiceras i den gemensamma annonsen för Equmeniakyrkorna i Lerum håller församlingsstyrelsen på att processa. Det som gäller i skrivandets stund är att vi har 5 rader och att det på dessa primärt är hemsidesadressen och gudstjänst med predikant som prioriteras.

Pålysningar
Vid gudstjänstens pålysningar informeras det om kommande veckas evenemang, dock inte fasta grupper som återkommer regelbundet eller samtalsgrupper med anmälda deltagare.

Från mun till mun
Den bästa marknadsföringen får vi genom att vi hjälps åt att sprida information om kyrkans aktiviteter och mötesplatser. Var frimodig och bjud med grannar och bekanta!

Hälsningar Infogruppen – infogrupp@equmeniakyrkanlerum.se

Förhandstips om konsert 19 december

Equmeniakyrkan Lerum är medarrangör för konserten med Göteborgs kammarkör, Gunnar Eriksson och Harald Svenssons Trio den 19/12 i vår kyrka. Kyrkans medlemmar får rabatt på biljettpriset med 40kr/biljett om man anger koden eqmedl21 när man köper biljetten. Mer information om konserten och länk till biljettköp finns på https://musikilerum.se/mil/2021-12-19-miles-from-betlehem.htm

31 oktober, 2021