Församlingsbrev oktober 2020

Församlingsinformationen du har framför dig innehåller många nystarter på etablerade mötesplatser och inbjudan till nya platser där vi kan få kraft och inspiration för vår tro och vårt liv. Läs och känn dig välkommen till det som passar dig.

Allt vi erbjuder är anpassat efter folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi fortsätter hålla avstånd, stannar hemma vid minsta sjukdomssymptom och tvättar händerna. Vi hälsar inte i hand utan med blickar och ord. Vi respekterar varandras olika sätt att förhålla oss till närvaro i kyrkans lokaler. Var du än är – välkommen till delaktighet och gemenskap i bön och gudstjänst!

”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.” (Tacksägelsedagens episteltext från Kolossebrevet 3:16-17)

Med hälsning om Guds välsignelse och frid! /Camilla Malm Samuelsson, pastor

Andrum – en stilla stund med bibeltext och bön
Onsdagar kl. 12 – ca. 12.20 (från och med 14/10)
Ta dig en paus mitt på dagen, mitt i vecka. Vi möts tillsammans för lite stillhet. Den som önskar kan dröja sig kvar i kyrkorummet eller äta medhavd lunch.

Andrum – en stilla stund med nattvard
Varannan onsdag kl. 19 – ca. 19.30 (21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12)

Ge dig själv lite andrum, mitt i veckan. Vi möts tillsammans kring bibelord och bön. Möjlighet till nattvard finns.

Gudstjänster
Välkommen att delta i gudstjänsten i kyrkorummet eller webbsänd via hemsidan. Du kan också ta del av gudstjänsterna i efterhand.
Kyrkfika serveras inte, men ta gärna med eget fika och dela gemenskap efter gudstjänsterna.

11 oktober kl. 10 Gudstjänst – Tacksägelsedagen
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledare: Hanna Persson.
Sång: Karin Fritzon, Jennifer Brodén, Märta Erséus, Ellen Fritzon, Cornelia Hyppönen Brodén. Komp: Johannes Erséus. Christer Erséus.
Bön och offerdag för equmenia.

18 oktober kl. 10 Gudstjänst – Tema: Trons kraft
Predikan: Oscar Molneryd. Gudstjänstledare: Peter Molyneux.
Sång/musik: Linda Holmdahl, Anna Wallner. Församlingssång: Lena Lindälv.

25 oktober kl. 10 Gudstjänst – Tema: Att leva tillsammans
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledare: Per Törnkvist.
Sång: Johanna Landestorp. Församlingssång: Majvor Sigvardsson.

”På gång” – promenadsamtal om gudstjänstens innehåll kl. 11.30
Söndagsklubb på Blomsholm kl. 11

1 november kl. 10 Gudstjänst – Alla helgons helg
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledare: Annika Andreasson.
Sång och musik: Stina Zätterman, Johannes Erséus.Ljuständning och minnesstund.

8 november kl. 10 Gudstjänst – Tema: Vandra i ljuset
Predikan: Camilla Malm Samuelsson.
Sång: Maja Berndes. Församlingssång: Lena Lindälv.

15 november kl. 10 Gudstjänst – Tema: Vaksamhet och väntan
Predikan: Oscar Molneryd.
Sång och musik: Ulrika Jälmsjö.

Bibliodrama – utomhus. Tisdag 13 oktober kl. 15-18
Välkommen du som är nyfiken på bibliodrama, aldrig har prövat eller som tidigare har deltagit! I bibliodramat får du möta och leva dig in en bibeltext med hjälp av kroppen, sinnena och din personliga livserfarenhet. Kreativa uttryckssätt som rörelse, improvisation, drama, bild och form används för att utforska textens innehåll.

Vi kommer att vara utanför Lerums församlingshem. Ta med eget fika och sittunderlag. Inställt vid regn. Anmälan senast 12/10 till Camilla Malm Samuelsson

”På gång” – promenadsamtal 25 oktober kl. 11.30
Promenad i mindre grupp/grupper med samtal om gudstjänstens innehåll.
Samling utanför kyrkan kl. 11.30.
Vi bestämmer sträckan tillsammans, det kommer att finnas olika förslag.
Ta gärna med fika. Vid regn sker samtalet inne i kyrkan.

Vid frågor kontakta Camilla Malm Samuelsson

Stickcafé – Måndagar kl. 10.30-13 ojämna veckor
Gemenskap kring borden med handarbete och medhavd fika. Vi sitter glest och håller avstånd.

Tisdagscafé – Tisdagar 11-12.30 jämna veckor
Uppstart 13 okt. Vi träffas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, med gott avstånd runt borden, för gemenskap med samtal och fika. Kaffe/te och enkel kaka serveras. Vill du så ta gärna med egen smörgås.

Diakonen håller i samlingen och stimulerar tankar och sinnen. Musik och sång.

RPG – gemenskapsträff torsdagar kl. 11
Endast anmälda deltagare. Medtag eget tilltugg till kaffet.

22 okt Gert Gelotte: ”Mitt liv som journalist”
12 nov Gustaf Ohlson: ”Musik som jag älskar”
10 dec Gillis Hellberg: ”Humor i allmänhet och västgötsk i synnerhet”

Träffpunkt
Vi har kört igång igen och träffas söndag 18/10 kl. 15-16.30 utomhus på Pärlans gård, med möjlighet att gå inomhus vid regn. Gemenskap för alla åldrar med aktiviteter, språkträning och enkel fika.

Själavård
Kyrkans personal, Camilla, Annika och Oscar, finns tillgängliga för själavårdssamtal och stödsamtal. Camilla har också en utbildning och erfarenhet som andlig vägledare, vilket innebär att vara medvandrare till den som vill söka sig nära Gud genom bibeltexter och bön.
Välkommen att höra av er till någon av oss, så hittar vi en tid för samtal i telefon, i samtalsrum eller promenadsamtal.

RIA
RIA-verksamheten håller öppet måndag, onsdag och fredag kl. 10-13.
Second hand är öppet tisdagar kl. 11-18 samt första lördagen i månaden.
Lerum har många volontärer från församlingen som hjälper till med second hand verksamheten och det finns rum för fler. Kontakta Camilla vid intresse.

Konfirmation
Under helgen 19-20 september genomförde vi fyra konfirmationshögtider med 50 närvarande per gudstjänst. Många anhöriga och församlingsmedlemmar kunde följa gudstjänsterna via webbsändningar. Det blev en högtidshelg för församlingen och de 34 ungdomarna. Under veckan spelade vi in en film med konfirmandernas redovisning som skickades ut till alla ungdomar och anhöriga. Redovisningskvällen avslutades med pizzafest. Tack till alla som på olika sätt gjort årets annorlunda konfirmationsår möjligt.

Den 22 september hade vi informationsmöte för 30 nya konfirmander och föräldrar. Vi kommer starta tisdagsläsningen den 3 november kl. 16.45-18.45 med fika från klockan 16. Vill du vara med och bidra på ett eller annat sätt. Hör av dig till Camilla.

Hälsning från Equmeniakyrkans kyrkokonferens
Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2020 avslutades med en gudstjänst den 27 september efter 10 dagars väl genomförd konferens. Det var första gången någonsin konferensen genomförts digitalt och textbaserat via ett smidigt system, VoteIT. Konferensen kunde även följas av medlemmar ute i landet som under veckan hade tillgång till såväl dagordning som olika mötesforum. Upplägget var gediget med info via olika YouTubeklipp och inledande text inför val av medarbetare och inkomna motioner. Inför varje ny punkt på dagordningen presenterade valberedningen och/eller Kyrkostyrelsen förslag till beslut.  

Ombuden var mycket aktiva genom ständiga inlägg och förslag till yrkande.

Kyrkoledarfrågan var i extra fokus i år då ytterligare en kandidat presenterades utöver valberedningens förslag till två biträdande kyrkoledare.

Flera motioner tog upp en kyrka för kommande generationer och barnens plats i kyrkan.

I slutet av konferensen lyftes en brådskande fråga som gällde ett gemensamt upprop för ensamkommande barns rätt till asyl. Kyrkokonferensen gav bifall.

Som ombud kände vi oss trygga genom tidigare genomförd enkät som medlemmar i vår kyrka svarat på. Dessa svar ställde sig även styrelsen bakom.

Vi är imponerade över alla kloka och proffsiga medarbetare i Equmeniakyrkan.

Läs mer: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/

Hälsningar Sippan och Bo-Staffan Josefsson, församlingens ombud

06 oktober, 2020