Församlingsbrev Oktober

Med handen på hjärtat och värme i blicken möter vi varandra, numera.
Visst känner man sig fortfarande lite vilsen när den vanliga handskakningen inte längre känns som den naturliga hälsningsgesten. Vi skall ju fortsätta att hålla lite lagom avstånd och inte ta i varandras händer i onödan. Ibland flackar vi lite med blicken, kommenterar det som var naturligt då men inte längre är det, nickar med huvudet och säger hej. Lite osäkra känner vi oss fortfarande. Det sitter ju i ryggmärgen, det där med att sträcka fram handen och hälsa.
Jag har märkt att jag gillar det, det där att ögon möts, det är svårare än att sticka fram handen, tar några extra sekunder. Det fina är att man inte kan göra två saker samtidigt, det går ju att hälsa på någon i hand och samtidigt vara på väg till någon annan. Men att möta någons blick kräver att jag stannar, att vi stannar. Det tar inte lång tid, men det kan bli ett heligt ögonblick. Det är genom våra ögon som vi kan öva på och erfara en seende Gud. Jag tror att det var så Jesus mötte människor: Stannade och tittade in i sin medmänniskas ögon.
Vad fint att vi får möta varandra så – med värme i blicken och kanske handen på hjärtat.


Jesus såg på honom med kärlek…
Mark 10:21
Du såg mig innan jag föddes…
PS 139:16
Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå,
jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig.

PS 32:8

Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred!
Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare


Information kring Equmeniakyrkan Lerums anpassningar gällande Covid-19

29/9 kommer Sverige gå in i fas 4 vad det gäller nedtrappning av restriktioner gällande Covid-19. Equmeniakyrkan Lerum väljer att under oktober månad ha kvar nuvarande möblering i kyrksalen och i Gemenskapen för att möjliggöra för gudstjänstbesökare att hålla avstånd till varandra. 

Vi kommer även under oktober månad fortsätta livesända gudstjänsten digitalt på Youtube. 

Servering av kyrkkaffet kommer ske vid sittande bord, dvs efter gudstjänsten går var och en till valfritt bord där kaffe/te/saft och kaka kommer att serveras.
Första söndagen i månaden oktober-januari kommer vi att erbjuda nattvard i samband med gudstjänsten. Exakt hur detta går till informeras ni om vid respektive gudstjänst. Vi kommer att använda särkalkar, vilket betyder att nattvardsvinet serveras i små enskilda glas.

/Pandemigruppen

Gudstjänstkalender – oktober
Välkommen att fira gudstjänst i Equmeniakyrkan Lerum.
Gudstjänsterna livesänds på vår youtubekanal.
Fika serveras efter gudstjänsterna.

3 oktober kl. 10 – Gudstjänst. Tema: Änglarna
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledning: Per Törnkvist.
Musik: Lars Eldénius. Organist: Majvor Sigvardsson.
Möjlighet till nattvard i samband med gudstjänsten.
Söndagsklubb.

10 oktober kl. 10 – Gudstjänst. Tema: Ge tron vidare …
Predikan: Carin Dernulf (generalsekreterare equmenia).
Gudstjänstledning: Camilla Malm Samuelsson och Victoria Olofsson.
Musik: Albin Alfvén-Rapphed. Organist: Lena Lindälv.
Bön och insamling till equmenia.
Söndagsklubb. Söndagsklubben XL.

17 oktober kl. 10 – Gudstjänst. Tema: Att leva tillsammans
Predikan: Agneta Wallenstam. Gudstjänstledning: Camilla Malm Samuelsson
Sång/musik: Jakob Sollerman, Hans Bergstrand. Organist: Gunilla Bergstrand
Konfirmandsöndag. Söndagsklubb. Söndagsklubben XL.

24 oktober kl. 10 – Gudstjänst. Tema: Samhällsansvar
Predikan: Lena Ingelstam (Generalsekreterare Diakonia). Gudstjänstledning: Dagmar Brodén, Karin Kindstedt.
Sång/musik: Linda Holmdahl, Anna Wallner.
Insamling till Diakonia. FN-dagen. 
Söndagsklubb.

31 oktober kl. 10 Gudstjänst. Tema: Frälsningen.
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledning: Eva Törnkvist.
Organist: Majvor Sigvardsson
Välkomnande av nya medlemmar.
Söndagsklubb. Söndagsklubben XL.

7 november kl. 10 Gudstjänst – Tema: Vårt evighetshopp
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledning: Annika Andreasson
Sång/musik: Sångensemble. Organist: Lena Lindälv
Ljuständning i Allahelgonatid. Nattvard.
Söndagsklubb.

Söndagsklubben och Söndagsklubben XL
Söndagsklubben träffas varje söndag under gudstjänsten. De träffas en trappa ner under gudstjänsttid och leker, pysslar och sjunger ihop. För barn från 4 år.

Söndagsklubben XL är en träff för unga mellan 8 och 13 år. Några söndagar på gudstjänsttid träffas vi för enkla samtal, lek och bön. Kommande träffar: 10 okt (ändrad från tidigare utskick), 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov och 12 dec.
Har du intresse av att bidra till söndagsklubben eller XL? Kontakta ungdomsledare Victoria.

Besök av Carin Dernulf – equmenia
Den 10 oktober får vi besök av Carin Dernulf som arbetar som generalsekreterare för equmenia.
Kl. 10 Carin predikar över att föra vidare tron till kommande generationer. Insamling till equmenia.
Kl. 11 Kyrkkaffe med möjlighet att möta Carin och ställa frågor.
Kl. 12-13 Temasamling: ”Ett hållbart liv”. Carin Dernulf föreläser och samtalar med oss med anknytning till temat i predikan.

Besök av Lena Ingelstam – Diakonia
I samband med FN-dagen den 24 oktober får vi besök av Lena Ingelstam som arbetar som generalsekreterare för vår biståndsorganisation Diakonia.
Kl. 10 Lena predikar utifrån temat ”Samhällsansvar”. Insamling till Diakonia
Kl. 11 Kyrkkaffe där Lena berättar om Diakonia och är tillgänglig för frågor
Kl. 12-13 Temasamling: ”Att arbeta för mänskliga rättigheter och demokrati under en pågående pandemi” Lena Ingelstam berättar om Diakonias verksamheter på olika håll och går in på hur makthavare på olika sätt utnyttjat pandemin till att sätta åt människor som står upp för mänskliga rättigheter och demokrati.

Träffpunkt. En mötesplats – ett språkcafé! 
Frågor, kontakta Roland Brodén 072 194 74 34

Välkomnande av nya medlemmar
I samband med gudstjänsten 31 oktober välkomnar vi nya medlemmar. Sprid gärna informationen och be dem som är intresserade att kontakta Camilla Malm Samuelsson.

KÖR PÅ 1:A ADVENT
Vill du sjunga i kör på 1:a advent? Boka då in följande övningstillfällen:
Tisdag   9/11 kl 19.00-21.00
Tisdag 16/11 kl 19.00-21.00
Tisdag 23/11 kl 19.00-21.00

Hälsningar Musikrådet

Församlingsinformation
Under hösten kommer vi fortsätta att ge information om församlingens verksamhet i församlingsbrev varje månad. Vi fortsätter alltså att pausa det traditionella Kyrknytt.
Brevet skickas till alla som finns på maillistan för församlingsutskick samt läggs ut på hemsidan. Det finns att få i pappersformat i kyrkan. Förändringar i församlingsböckerna såsom födelsedagar och förrättningar publiceras endast i mailutskicken till medlemmar enligt GDPRpolicy.

Finns det någon information du vill få med eller önskar se kontakta gärna Camilla Malm Samuelsson. Utgivningsplan:
Församlingsbrev – November: Manusstopp tisdag 26/10. Utgivning söndag 31/10.
Församlingsbrev – December: Manusstopp tisdag 23/11. Utgivning söndag 28/11.

Hälsningar Infogruppen

11 oktober, 2021