Församlingsbrev september 2020

Här finns information som ersätter KyrkNytt. Du kan läsa om gudstjänsterna den närmaste tiden och inbjuds att tillsammans med oss fundera vidare på höstens mötesplatser både digitalt och i verkligheten.

Att kunna mötas i dessa pandemitider är begränsat, men ändå möjligt. Vi funderar på hur mötesplatser i församlingen ska se ut under hösten och även längre framöver. Vi kan inte ”göra allt som vanligt”, vilket kan kännas tråkigt och sorgligt, men det öppnar också för möjlighet att tänka och göra annorlunda och nytt.

Så vad vill vi som församling, som gemenskap? Vad har vi behov av, och inte? Vad vill och behöver just du? Låt oss höra ifrån dig! Hjälp oss tänka och planera! Känn frihet att uttrycka längtan, frustration, önskan…

Kanske har du själv lust och möjlighet att ta eget initiativ till någon form av mötesplats? Vill du ha stöd i detta, hör av dig till oss!

Hälsningar Annika, Camilla och Oscar

Gudstjänst
Äntligen får vi fira gudstjänst tillsammans i församlingen. Vi kan närvara i kyrkorummet (max 50 personer, ingen föranmälan krävs, först till kvarn gäller) eller via streaming (se information nedan). Gudstjänsten kan också ses i efterhand för dem som önskar.
Kyrkan är iordningställd för att undvika trängsel och smitta. Vi alla får hjälpas åt att hålla avstånd och undvika att stanna i kapprummet, hälsa genom ögonkontakt, hålla god handhygien samt avstå från att komma till kyrkan vid minsta sjukdomssymtom.

Hur kan jag se på sändningar av gudstjänster?
På denna sida kan du läsa mer om våra websändningar.

Kyrkfika
Vi serverar inget kyrkfika efter gudstjänsterna i september men de som önskar gemenskap efter gudstjänsten får gärna ta med eget fika.

Gudstjänstkalender

6/9 Gudstjänst kl. 10. Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledare: Annika Andreasson. Sång och musik: Ewa Thersthol, Nils Funnemark, Lena Lindälv.
13/9 Gudstjänst kl. 10. Predikan: Jakob Langvik. Gudstjänstledare: Kerstin Berg. Sång och musik: Pelle Hugosson, Kathrin Renhorn.
19/9 Konfirmationshögtider kl. 11 och 13. Camilla Malm Samuelsson och ledare. Musik: Lena Lindälv. (Endast anmälda deltagare i kyrkan, övriga kan delta via länk som skickas ut till församlingsmedlemmar och anhöriga)
20/9 Konfirmationshögtider kl. 11 och 13. Camilla Malm Samuelsson och ledare. Musik: Lena Lindälv. (Endast anmälda deltagare i kyrkan, övriga kan delta via länk som skickas ut till församlingsmedlemmar och anhöriga)
27/9 Gudstjänst kl. 10. Camilla Malm Samuelsson, Oscar Molneryd. Musik: Majvor Sigvardsson.
4/10 Gudstjänst kl. 10. Predikan: Oscar Molneryd. Gudstjänstledare: Annika Andreasson. Musik: Lena Lindälv.
11/10 Gudstjänst kl. 10. Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstgrupp. Musik: Karin Fritzon, Johannes Erséus mfl. Bön och offerdag för equmenia.

Tillsammansläger 2021
HÄNG mä!
Hjälmargården 20-25/7

Vi planerar för ett läger sommaren 2021-gör du det också?! Vi hoppas att vi alla då har hållt i, hållt ut och hållt avstånd. Lägret kommer genomföras under förutsättning att det nästa vår stämmer med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

HÄNG mä: Jesus, varandra och församlingen. Ett minne för livet tillsammans över åldersgränserna!

Familjescout och söndagsklubb familj
Inför höstterminen vill vi passa på att lyfta upp vår nya satsning familjescout och samtidigt hitta möjligheter till samvaro för barn och deras familjer i församlingen med Söndagsklubb familj.

Familjescout
Vid ett antal tillfällen under hösten kommer vi bjuda in till familjescout på Blomsholm klockan 10-11. Där blandas scoutprogram riktat till barn upp till första klass med välkända inslag från söndagsklubben som insamling, andakt och bönburkar.

Söndagsklubb familj
Vid några andra tillfällen blir det en mer klassisk söndagklubb för hela familjen på Blomsholm. Vi har en timmes program klockan 11-12 och därefter är man välkommen att stanna kvar med egen matsäck för lek och samvaro.

Vi avslutar med gemensam grillning så ta med det ni behöver!

Lördag 12/9 kl: 10.00-11.00 Familjescout
Söndag 27/9 kl: 11.00-12.00 Söndagsklubb familj
Lördag 10/10 kl: 10.00-11.00 Familjescout
Söndag 25/10 kl: 11.00-12.00 Söndagsklubb familj
Lördag 14/11 kl: 10.00-11.00 Familjescout
Söndag 29/11 kl: 11.00-12.00 Söndagsklubb familj
Söndag 13/12 kl: 11.00 Avslutning med Luciafirande

20 september, 2020