Bli församlingsfadder

Vill du vara Fadder till någon eller några personer som kommer nya till vår församling? Det är inte alltid lätt att komma ny till en församling. En del som kommer nya har redan ett kontaktnät, andra har det inte. Att vara fadder kan innebära att vara kontakt- person, hjälpa till att slussa in en ny person i gemenskapen och ha med personen i bön t ex under första året.

Klart att jag vill!

Kontaktperson
Annika Andreasson

27 september, 2014