Församlingsbrev november 2020

Hej!
Informationsbrevet i november ersätter ”Kyrknytt”. Under oktober var det många mötesplatser i församlingen som kom igång efter en lång paus. Det här brevet skulle vara fyllt av information om alla mötesplatser vi kunde se fram mot och en beskrivning hur vi skulle kunna välkomna fler än 50 personer i gudstjänsten. Tyvärr tog smittspridningen fart igen, så nu lever vi i ovisshet och kan ta ”blott en dag i sänder”. Fram till den 19/11 är alla församlingens fysiska mötesplatser inställda och gudstjänsten är enbart webbsänd. Vi får glädja oss över de tekniska möjligheterna att dela gudstjänstgemenskap från hemmet. Vi återkommer med ett nytt informationsbrev i december. Löpande information finner du på församlingens hemsida och Facebook.

I novembermörkret får vi påminna oss om Jesus ord: »Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.« (Joh 8:12)
Frid och allt gott!
Hälsar Camilla Malm Samuelsson

Hjälp finns

Praktisk hjälp. Ungefär 15 personer i församlingen finns tillgängliga för att hjälpa till att handla mat eller göra andra ärenden åt er som är 70+ eller er som på annat sätt tillhör en riskgrupp.

Samtalsstöd. Vi drabbas på olika sätt av pandemin. Kyrkans personal finns tillgängliga för samtal och förbön. Boka gärna en tid för samtal utifrån dina önskemål; via telefon, möte i kyrkan eller i samband med promenad.

Hör av er till kyrkans personal och sprid att hjälp finns att få.

Equmenia

Församlingens barn och ungdomsarbete fortsätter att samla barn och ungdomar som är födda 05 eller senare tack vara alla fantastiska frivilliga ledare vi har i våra verksamheter. Nu anpassar sig grupperna till de nya allmänna råden och skapar förutsättningar för att trygga och säkra möten ska kunna äga rum. Vi tror nämligen att det är viktigt att fortsätta erbjuda mötesplatser för barn och ungdomar i Lerum i den oroliga tid vi nu lever i.  En verksamhet som har förändrats är Söndagsklubben XL som nu istället träffas varannan onsdag kl. 15.00 -16.15 med start 18/11 och vänder sig till dig som är 9 år. Vid tillfällena erbjuds fika, häng, samtal och lek. Anmäl dig till Oscar så att han kan planera inköp. Scout träffas fortsättningsvis varje torsdag kl. 18.15 och tonår träffas varje fredag kl. 19.00.

Har du frågor om församlingens barn och ungdomsarbete eller vill hjälpa till som ledare, fikafixare etcetera så att vi även i fortsättningen kan bedriva ett bra och viktigt arbete bland barn och ungdomar i Lerum är du välkommen att kontakta Oscar Molneryd på oscar@equmeniakyrkanlerum.se

Gudstjänstkalender

Välkommen att fira gudstjänst tillsammans!  Alla gudstjänster webbsänds. Du kan delta  direkt eller när som helst via hemsidan. Du kan även lyssna till predikningarna via församlingens predikopodd. Så länge nuvarande riktlinjer från folkhälsomyndigheten kvarstår har vi inga besökare i kyrkan under gudstjänsterna.

15/11 Gudstjänst kl. 10 – Tema: ”Vaksamhet och väntan” – endast webbsänd
Predikan: Oscar Molneryd. Gudstjänstledning: Karin Kindstedt. Sång/musik: Ulrika Henkelman. Margareta Hellström. Församlingssång: Gunilla Bergstrand.

22/11 Gudstjänst kl. 10 – Tema: ”Kristi återkomst”
Predikan: Oscar Molneryd. Gudstjänstledning: Camilla Malm Samuelsson. Sång/musik: ”Strasseband”. Församlingssång: Majvor Sigvardsson.

29/11 Adventsgudstjänst kl. 10 – Tema: ”Ett nådens år”
Ord: Camilla Malm Samuelsson, Annika Andreasson, Oscar Molneryd. Sång och musik: Sånggrupp. Församlingssång: Lena Lindälv.
Söndagsklubb på Blomsholm efter gudstjänsten.

6/12 Gudstjänst kl. 10 – Tema: ”Guds rike är nära – att vara församling i Lerum”
Vi uppmärksammar att kyrkobyggnaden fyller 40 år. Personer delar sin berättelse om församlingens betydelse.
Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledning: Therese Wissö. Sång/musik: Hans Bergsstrand och Nils Funnemark mfl.

13/12 Gudstjänst kl. 10 – Tema: ”Bana väg för Herren”
Predikan: Oscar Molneryd.
Söndagsklubbens Luciaavslutning på Blomsholm efter gudstjänsten.

Gudstjänster under jul och nyår

Håll utkik efter nästa församlingsutskick där vi informerar om gudstjänsterna över jul och nyår utifrån rådande omständigheter. Det kommer att bli gudstjänst varje söndag. Vi kommer också att inbjuda till “Samling vid krubban” kl. 11 på julafton. Julnattsgudstjänst och Nyårsbön blir enbart webbsända.

Låna gärna en Psalmbok

Sjung gärna med i psalmsången när du tittar på gudstjänsten hemma! Det finns psalmböcker som du kan låna hem. Hör av dig till någon av oss anställda så hjälper vi dig att få tillgång till en psalmbok.

Hur kan jag se på sändning av Gudstjänsterna?

– Gå via din dator/mobila enhets webbläsare till https://equmeniakyrkanlerum.se
– Håll muspekaren över ”Webbsändningar” uppe i menyfältet
– Välj ”YouTube” och i nästa bild ”YouTube kanal”

Du bör nu komma till kyrkans YouTube-kanal där du kan se på ”livesändningen” eller välja en tidigare inspelad Gudstjänst.

Om du har skapat ett konto och loggat in på YouTube kan du ”prenumerera” på kyrkans Youtubekanal och på så sätt enkelt få aviseringar om kommande, pågående och avslutade sändningar.

Reflektionsvandring – utanför kyrkan

Håll utkik efter en ny reflektionsvandring som vi kommer att sätta upp, inom kort, runt kyrkobyggnaden. Välkommen att ta del av texter och tankar om ljuset.

Församlingens ekonomi

Trots att vår verksamhet har påverkats mycket av Corona-pandemin ser församlingens ekonomi ut att klara sig bra. Det här året har präglats av en begränsad verksamhet i vår kyrka. Det har medfört att vi fått mindre intäkter från servering, marknader, uthyrning, mm. Men vi får vara mycket tacksamma för att vi har ett bibehållet stadigt givande, tillsammans med mycket goda kollekter via swish.  Genom att vi också fått nedsatta arbetsgivaravgifter under en del av året och erhållit bidrag under den period våra anställda gick ner i arbetstid, ser det ut som om vi kan avsluta året utan underskott. Vi vill också uppmuntra till fortsatt givande till stöd för vår verksamhet.
Lerum i november, styrelsen

Mötesplatser fysiska och digitala

När restriktionerna lättar kommer vi öppna möjligheten för våra ordinarie mötesplatser såsom gudstjänst, Tisdagscafé, RPG, Stickcafé, Andrum – bön och bibeltext, Andrum – nattvard mm.
Kyrkans programgrupp och personal vill gärna möjliggöra för mötesplatser som ni längtar efter, både digitalt och i verkligheten (när folkhälsomyndighetens riktlinjer bejakar detta). Vad vill och behöver du? Har du själv lust och möjlighet att ta eget initiativ till någon form av mötesplats? Hör gärna av dig till personalen och berätta vad du eller en grupp du samlar ihop vill delta i. Vi kan också ge tips och förslag på redskap för att mötas digitalt.

Några förslag till mötesplatser som kan genomföras digitalt eller fysiskt:
”Kyrktorget” – en digital mötesplats för kyrkkaffesamtal efter gudstjänsterna.
Samtalsgrupp utifrån livsteman såsom ”att vara förälder”, ”äktenskapets friskvård”, ”att åldras”, ”att få ihop livspusslet”, ”Livet och hälsan – 8 steg för existentiell hälsa”…
Samtalsgrupp utifrån trons växt – ”Läs en Bibelbok tillsammans och samtala”, ”Grundkurs för kristen tro”, ”Frälsarkransen ett redskap för trons vandring”, ”Söndagens bibeltexter och mitt liv”, “Andlig vägledning – samtal om artiklar ur tidskriften Pilgrim”…
Lyssna och samtala – samtal utifrån en podd, TV-serie, predikan, film odyl
Bokcirkel – läs och samtala några gånger – Förslag på böcker:
”Gud – Jakten: existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet” – Joel Halldorf
”Ljudet av tystnad” – Tomas Sjödin
Har du något eget förslag på en bok du vill samtala med andra om?
Pilgrimsvandring, promenadsamtal
Stilla dag/kväll, retreat

Hör gärna av dig! /Camilla

Konfirmationsläsning – lägesrapport

Första tisdagen i november skulle vi ha startat den nya konfirmandgruppen. Men på grund av de nya riktlinjerna från folkhälsomyndigheten beslutade ledarna att skjuta upp starten till söndagen den 22/11. Då hoppas vi att vi kan ta emot de 30 konfirmanderna utifrån ett säkert sätt för att förhindra smitta för både ungdomar och ledare. De sju inspirerade och förväntansfulla ledarna har skickat några digitala hälsningar. Nu ber vi och hoppas på en fin konfirmationstid.

Matmarknad – inställd

På grund av pandemiläget ställer vi in den planerade matmarknaden och hoppas komma igen vid ett annat tillfälle. Till försäljning finns höga ljus för 75 kr hos Ingegerd Henkelman tel 073 7102824 och saft för 30-35 kr hos Ing-Marie Sävinger tel 073 3101393. Intäkterna går till församlingens verksamhet.
/Arbetsgruppen

Tillsammansläger – framflyttat

Styrelsen har beslutat sig för att flytta fram Tillsammanslägret till sommaren 2022.

Ord på vägen

Strax innan pandemin tog tag i vårt land läste jag i februari en text uppsatt på en vägg i entrén till ett köpcentrum. Där stod: ”Husregler: Respektera varandra. Skratta ofta. Säg alltid sanningen. Glöm ej kramas. Säg tack & varsågod. Lev i nuet. Plocka upp efter dig. Använd orden ’jag älskar dig’ varje dag & förlåt även när det är svårt.” Idag, i november, med månader bakom oss av ovanlig tomhet i kyrkan och hemmen mer vardagsfyllda än vanligt, känns orden högst relevanta som levnadsregler. Både hemma & i kyrkan. Denna tid gör mycket med oss, jag tror på både ont och gott. Livet har förändrats. Vi förändras. Paulus skriver i Rom 8:28: ”Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa” (tidigare översättning), eller ”Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda” (nuvarande översättning). Jag hoppas på och längtar efter att på sikt se mer av de goda effekterna av pandemin, människor emellan, oss i församlingen emellan. Låt oss omsorgsfullt fortsätta hålla emot och hålla ut!
/Annika

09 november, 2020