Församlingsmöte 15 november

Efter gudstjänsten den 15:e november är det församlingsmöte där eventuellt namnbyte på församlingen och nominering till kyrkostyrelsen kommer att tas upp.

13 oktober, 2015