Gåvor – OLD

“Tillsammans tar vi ansvar för Equmeniakyrkan Lerum”

Kyrkans verksamhet bedrivs helt och hållet genom frivilligt arbete och gåvor från medlemmar och andra som vill stödja församlingens arbete. De ekonomiska gåvorna skall täcka de anställdas löner, församlingens verksamhet samt drift och underhåll av kyrkans lokaler. Kyrkan har inga medlemsavgifter utan var och en avgör själv hur mycket man är beredd att bidra med till församlingens ekonomi. Equmeniakyrkan Lerum är idag en betydelsefull mötesplats för människor i olika sammanhang, inte minst för ungdomar. Om du vill vara med och ge ditt stöd får du här information om olika sätt att ge ditt ekonomiska bidrag.

Läs mer i vår folder om givande här!

Läs mer om givande via Autogiro här!

Nyhet – Betala kollekten med swish

Med swish kan du betala direkt från mobilen. För att lämna en gåva till Equmeniakyrkan Lerum skickar du till Swish nr 123 696 81 01.
Läs mer om hur du skaffar swish här.

Så här kan du stödja vår verksamhet ekonomiskt

Här är några alternativ:

  • Regelbundet stöd genom automatisk överföring från eget bankkonto till Alingsås Sparbank (Swedbank) Clearing 8304-8 kto 123 050 557-8
  • Kontant gåva i kollektbox i samband med gudstjänst.
  • Autogiro. Detta är en tjänst som Equmeniakyrkan centralt erbjuder, där man kan välja att förutom att stödja den lokala församlingen i Lerum även kan stödja det centrala arbete som Equmeniakyrkan i Sverige gör, såväl inom landet som i Missionsinsatser i utlandet. För mer information se https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava-nu/
  • Gåva via insättning på:
  • Bankgiro nr 267–7458 eller direkt på bankkonto Alingsås Sparbank (Swedbank) Clearing 8304-8 kto 123 050 557-8
  • Betala med swish till nr 123 696 81 01

Alla bidrag, små som stora, är välkomna.