Lokaler TEST

Tillgänglighet Kyrkan

För att endast se specifika rum i kalendern kan detta väljas genom att kryssa i de man vill visa.

 

Tillgänglighet Blomsholm

För att endast se specifika objekt i kalendern kan detta väljas genom att kryssa i de man vill visa.