Församlingsstyrelse

NamnRoll
VakantOrdförande
VakantVice ordförande
Lennart Pettersson
Kassör
Thomas LarssonSekreterare
Eva TörnkvistVice sekreterare
Christer ErséusLedarmot
Kerstin BergLedarmot
Per HugossonLedarmot
Peter CedergårdhLedarmot
Pär FlodenLedarmot
Terese AhlqvistLedarmot
Thomas SöremoLedarmot

Kontaktuppgifter
 styrelse@equmeniakyrkanlerum.se