Predikan, 2020-03-15

Predikan, 2020-03-15
Predikopodden

 
Play/Pause Episode
00:00 / 19:34
Rewind 30 Seconds
1X

Predikan utgick från Mark 9:14-32 och handlade om vad vår tro betyder när livet inte blir som vi har tänkt oss, om att leva med å ena sidan oro och å andra sidan tillit.

Psalmerna vi sjöng (läs gärna texterna):
832 Gud i dina händer vilar jag i tro…
840 Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre, låt inte mörkret få tala till min själ…
841 När livet inte blir som vi har tänkt oss, vad gör vi då…?
821 Du är en bön
845 Må din väg gå dig till mötes

“… Gud du känner ondskan i din egen kropp. Att du delar smärtan ger mig hopp. …. Dina händer bär mig genom rum och tid. Jag förblir i ljuset i din frid. … Nära vill jag leva, nära dig, min Gud, i din omsorg finner själen ro.”

15 mars, 2020