Miljögruppen

I miljögruppen inspirerar vi varandra och andra till att utveckla miljöengagemang. Gruppen har som mål att arbeta med att ta förvaltarskapet på allvar i församlingen, och öka kunskapen om hur vi skall leva i vardagen för att göra samhället till ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle.
Engagemanget har bland annat lett till att sop och avfallshantering är påbörjad i vår kyrka. Ett annat mål är att upphandla och köpa in städmaterial m.m. som inte innehåller miljöförstörande kemikalier. Gruppen arbetar med att formulera en miljöpolicy utifrån den som Equmeniakyrkan centralt har antagit.
Andra intresseområden att arbeta med är miljöfrukostar med olika teman som hur väljer vi bra livsmedel ur miljösynpunkt, eller hur gör vi bra miljöval i klädaffären?
Gruppen planerar att producera informationsblad om olika frågor som rör miljön samt att anordna kortare studiecirklar kring specifika ämnen.

Equmeniakyrkans Miljöpolicy