Stickcafé

Sedan drygt ett år samlas ett femtontal daglediga entusiaster varannan måndag i Equmeniakyrkan till en studiecirkel som vi anspråkslöst kallar ett ”stickcafé”.

Vi välkomnar dig som gillar att sticka, virka eller brodera, eller dig som bara vill ha en stunds social gemenskap med fika.

Tid: Vi ses ojämna veckor, och tiden är 10.30-13.00.

Fikat ordnas av cirkelledaren och kostar bara 20 kronor.

Kontaktperson
Britt-Mari Yngve
 070-344 36 93