Tisdagskafé

Välkommen till gemenskap, fika och andakt
Tisdagar ojämna veckor kl 11.00

Kontaktperson Gunilla Bergstrand telefon 0737-388361.