Tisdagskafé

Välkommen till gemenskap, fika och andakt
Tisdagar ojämna veckor kl 11:00

Kontaktperson
Gunilla Bergstrand