Församlingsbrev maj – juni

Vilan gör oss mänskliga Under några lediga dagar i april tog jag mig tid att läsa och fördjupa mig i en bok jag köpte på Vinterkonferensen efter att ha lyssnat till författaren och biskopen i Stockholm, Andreas Holmberg. Bokens titel är ”Gud såg att det var gott – att vara människa och kyrka i klimatnödens […]

Grön kyrka

Sedan några år tillbaka är församlingen med i det ekumeniska nätverket ”Grön kyrka”. Nätverket uppmanar församlingen att ta ytterligare steg i sitt miljöarbete. Så vad har då hänt sedan beslutet togs?

Konfirmation 2024/2025

Du går i högstadiet och skall börja forma ditt eget liv. Du kanske funderar på “Livets stora frågor”. Som konfirmand får du samtala med jämnåriga och vuxna om frågor som berör dig och världen samt fundera på vad kristen tro innebär. Detta samtidigt som du träffar nya kompisar och har riktigt kul.

Det är grunden i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och i vår kristna värdegrund. Vi tror att varje människa är skapad till Guds avbild och har ett okränkbart människovärde med rätt att leva sitt liv i frihet.
Alla människor har rätt till alla mänskliga rättigheter och får inte av någon anledning – såsom kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, eller hälsostatus – diskrimineras.