Körprojekt

Var med i körprojekt med start 8 januari!

Sjung i julkör!

Välkommen att sjunga med i de stämningsfulla sångerna på julaftonens gudstjänst kl 23.00.

TOLVSLAGET – Nyår i gemenskap

Nyårsafton kl 12-15 inbjuder vi, mitt på ljusa dagen, till gemenskap och för att fira det år som gått och det nya som ligger framför.

Det är grunden i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och i vår kristna värdegrund. Vi tror att varje människa är skapad till Guds avbild och har ett okränkbart människovärde med rätt att leva sitt liv i frihet.
Alla människor har rätt till alla mänskliga rättigheter och får inte av någon anledning – såsom kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, eller hälsostatus – diskrimineras.