Covid-19

Uppdaterad 2020-04-28

Equmeniakyrkan och Equmenia Lerum tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten, Equmeniakyrkan och Equmenia på nationell nivå samt kommuninformation, och vår verksamhet kommer att följa de rekommendationer som ges.