Konfirmation 2023/2024

Du går i högstadiet och skall börja forma ditt eget liv. Du kanske funderar på “Livets stora frågor”. Som konfirmand får du samtala med jämnåriga och vuxna om frågor som berör dig och världen samt fundera på vad kristen tro innebär. Detta samtidigt som du träffar nya kompisar och har riktigt kul.

Hönö 2023

För dig som slutat 8:an finns det möjlighet att sova där ute en eller flera nätter. Det kommer finnas ledare på plats alla dagar men du är där ute på eget ansvar. De som vill lagar mat tillsammans och vi som äter delar på den kostnaden. 

Det är grunden i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och i vår kristna värdegrund. Vi tror att varje människa är skapad till Guds avbild och har ett okränkbart människovärde med rätt att leva sitt liv i frihet.
Alla människor har rätt till alla mänskliga rättigheter och får inte av någon anledning – såsom kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, eller hälsostatus – diskrimineras.