Pausa i naturen – Lördag 20 April

Välkommen till en vårdag i gemenskap och med möjlighet att vara för dig själv. Under förmiddagen pilgrimsvandring, under eftermiddagen stillhet. Du erbjuds vandring, vila, tystnad, reflektion, egen tid, gemenskap och samtal.

Klimatfastan 2024

Den stora fastan börjar på Askonsdagen 14 februari och avslutas på påskafton 30 mars. Även i år uppmärksammar vi att det råder klimatnödläge.

Det är grunden i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och i vår kristna värdegrund. Vi tror att varje människa är skapad till Guds avbild och har ett okränkbart människovärde med rätt att leva sitt liv i frihet.
Alla människor har rätt till alla mänskliga rättigheter och får inte av någon anledning – såsom kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, eller hälsostatus – diskrimineras.