Kallelse till församlingens årsmöte den 28 februari kl. 15.00

I år är inget som vanligt och vi kommer därför att hålla mötet digitalt. Det kommer att finnas ett presidium och tekniker på plats i kyrkan och deltagarna får sitta och delta via sin skärm hemifrån. Mötet kommer att hållas via Google meet. Vill man delta fullt ut i mötet genom att kunna skriva frågor […]