Församlingsbrev Juli September

”Liksom ett träd i sol och regn så låt min själ i Andens hägn få växa alla dagar den sommar som av nåd jag får. Gud, låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behagar.Behåll mig i ditt paradis, och låt mig på de trognas vis i dina gårdar grönska. Låt mig få […]