Vara nere

Du som är förälder, vän eller en vuxen i ungas närvaro – Välkommen till en utbildningskväll med fokus på unga och psykisk ohälsa.

Inkluderande kyrka

Välkommen till en kväll om att vara en kyrka där alla är välkomna.

BIBLIODRAMA HÖSTEN 2023 ”Möt Gud”

Här kommer ett nytt erbjudande att vara med på Bibliodrama, vid tre tillfällen. Alla gånger är separata och oberoende av varandra. TILLFÄLLE 1: 25 september kl 15–18 Möte med GudTILLFÄLLE 2: 26 oktober kl 15–18 Möte med JesusTILLFÄLLE 3: 4 december kl 15–18 Möte med helig Ande Välkommen med vid ett eller flera tillfällen. Anmälan till Camilla senast […]

Församlingsbrev september – oktober

Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått […]

Barnprylmarknad hösten 2023

Nu är anmälan till höstens marknad öppnad!

Marknaden kommer äga rum 30 september-1 oktober och inlämning kommer ske fredag 29 september.

Det är grunden i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och i vår kristna värdegrund. Vi tror att varje människa är skapad till Guds avbild och har ett okränkbart människovärde med rätt att leva sitt liv i frihet.
Alla människor har rätt till alla mänskliga rättigheter och får inte av någon anledning – såsom kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, eller hälsostatus – diskrimineras.