Stilla kväll i fastan

Onsdag 22 februari kl. 18.30-21 Kom och inled fastan med tid för reflektion och bön i gemenskap med andra. Vi börjar kl. 18.30 med soppa och samtal följt av gemensam bibelläsning med hjälp av ”Lectio Divina” (andlig läsning). Därefter blir det egen tid i tystnad med möjlighet till bön, vila, måla, skriva, läsa. Kvällen avslutas […]

Konsertkväll – insamling musikanläggningen

Kathrine, Karin och Jennifer med familjer bjuder in till en konsertkväll med lättare förtäring den 5 feb kl. 18 i Equmeniakyrkan i Lerum. Två akter med pausfika mellan. Inträde och insamlade pengar under kvällen går direkt vår nya ljudanläggning. Varmt välkomna!

Församlingsbrev januari-februari

”Det var inte sant och det var inte sant, för där emellan kommer fasta.”Så där sjöng jag för full hals, dansandes runt granen, min barndoms julfester. Det är många sångtexter man sjungit genom livet utan att reflektera över innehållet. ”Nu är det jul igenoch nu är det jul igenoch julen varar väl till påska.Nu är […]

Det är grunden i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och i vår kristna värdegrund. Vi tror att varje människa är skapad till Guds avbild och har ett okränkbart människovärde med rätt att leva sitt liv i frihet.
Alla människor har rätt till alla mänskliga rättigheter och får inte av någon anledning – såsom kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, eller hälsostatus – diskrimineras.