Gudstjänst

I centrum för församlingen står söndagens gudstjänst med undervisning, bön, sång och musik.
Gudstjänsterna äger rum varje söndag 10:00 med nattvard första söndagen i månaden.

Kommande gudstjänster

2023-06-11
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Vårt dop
  Predikan: Camilla Malm Samuelsson
  Gudstjänstledning: Johanna Johnsson
  Sång/musik: Stina Zätterman, Johannes Erséus
  Organist: Lena Lindälv
  Övrigt: Nattvard

2023-06-18
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Kallelsen till Guds rike
  Predikan: Camilla Malm Samuelsson
  Gudstjänstledning
  Sång/musik
  Organist: Majvor Sigvardsson
  Övrigt

2023-06-25
 • 18:00, Sommarandakt

  Johanna Johnsson
  Församlingssång: Hans Bergstrand

2023-07-02
 • 18:00, Sommarandakt

  Therése Wissö