Gudstjänst

I centrum för församlingen står söndagens gudstjänst med undervisning, bön, sång och musik.
Gudstjänsterna äger rum varje söndag 10:00 med nattvard första söndagen i månaden.

Kommande gudstjänster

2022-07-10
 • 18:00, Sommarandakt

  Ord: Annika Andreasson
  Musik: Hans Bergstrand

2022-07-17
 • 18:00, Sommarandakt

  Ord: Victoria Olofsson
  Musik: David Ljungqvist

2022-07-24
 • 18:00, Sommarandakt

  Ord: Sven Christensson
  Musik: Hans Bergstrand

2022-07-31
 • 18:00, Sommarandakt

  Ord: Mona Engblom
  Musik: Majvor Sigvardsson