Gudstjänst

I centrum för församlingen står söndagens gudstjänst med undervisning, bön, sång och musik.
Gudstjänsterna äger rum varje söndag 10:00 med nattvard första söndagen i månaden.

Kommande gudstjänster

2023-02-05
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Uppenbarelsens ljus
  Predikan: Camilla Malm Samuelsson
  Gudstjänstledning: Thea Fernkvist
  Sång/musik: Lena Lindälv
  Organist: Lena Lindälv
  Övrigt: Söndagsklubb och XL

2023-02-12
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Det levande ordet
  Predikan: Camilla Malm Samuelsson
  Gudstjänstledning: Dagmar Brodén
  Sång/musik:
  Organist: Majvor Sigvardsson
  Övrigt: Nattvard. Söndagsklubb och XL

2023-02-19
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Kärlekens väg
  Predikan: Bo Cedergårdh
  Gudstjänstledning: Christer Erséus
  Sång/musik: Lerum Surte Symphonic Band
  Organist: LSSB
  Övrigt: Söndagsklubb och XL - sportlovs pyssel

2023-02-22
 • 20:30, Askonsdagsmässa

  Växelläsning, nattvard, möjlighet att få korsets tecken med aska. Öppen för alla. Avslutning på Stilla kväll. Leds av: Camilla Malm Samuelsson och Annika Andreasson

2023-02-26
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Prövningens stund
  Predikan: Camilla Malm Samuelsson
  Gudstjänstledning: Annika Andreasson
  Sång/musik: Lina och Markus Ekerbäck
  Organist: Lena Lindälv
  Övrigt: Församlingens årshögtid. Söndagsklubben och XL