Gudstjänst

I centrum för församlingen står söndagens gudstjänst med undervisning, bön, sång och musik.
Gudstjänsterna äger rum varje söndag 10:00 med nattvard minst en gång i månaden.
I samband med våra gudstjänster erbjuds söndagsklubb för barnen. 

Kommande gudstjänster

2024-05-19
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Den heliga Anden
  Predikan: Camilla Malm Samuelsson
  Gudstjänstledning
  : Annika Andréasson
  Sång/musik: Therese Wissö, Hans Bergstrand
  Organist: Gunilla Bergstrand
  Övrigt: Söndagsklubb och XL. Dop.

2024-05-25
 • 14:00, Konfirmationshögtid - lördagsgruppen

  Tema:  Predikan: Camilla Malm Samuelsson Gudstjänstledning: Konfirmandledare och faddrar Sång/musik:  Organist: Lena Lindälv Övrigt: Nattvard

2024-05-26
 • 13:00, Konfirmationshögtid - söndagsgruppen

  Tema:  Predikan: Camilla Malm Samuelsson Gudstjänstledning: Konfirmandledare och faddrar Sång/musik:  Organist: Lena Lindälv Övrigt: Nattvard

2024-06-02
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Vårt dop
  Predikan: Agneta Wallenstam
  Gudstjänstledning: Annika Andréasson
  Sång/musik: Barnkör
  Organist: Lena Lindälv
  Övrigt: Avslutning för Söndagsklubben och XL. Insamling till equmenia Lerum.

2024-06-09
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Kallelsen till Guds rike Predikan: Bo Cedergårdh Gudstjänstledning: Sång/musik: Kvartetten Glimmer (Fredrik Hjelm m fl) Organist:  Övrigt: