Gudstjänst

I centrum för församlingen står söndagens gudstjänst med undervisning, bön, sång och musik.
Gudstjänsterna äger rum varje söndag 10:00 med nattvard minst en gång i månaden.
I samband med våra gudstjänster erbjuds söndagsklubb för barnen. 

Kommande gudstjänster

2023-12-10
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Guds rike är nära
  Predikan: Nina Holgersson
  Gudstjänstledning: Göran Damré
  Sång/musik: Vasa Brass
  Organist: Vasa Brass
  Övrigt: Nattvard. Söndagsklubben och XL

2023-12-17
 • 10:00, Gudstjänst med alla åldrar

  Tema: Bana väg för Herren
  Gudstjänstledning: Camilla Malm Samuelsson, Johanna Johnsson
  Sång/musik: Barnkör under ledning av Anna Stjärne
  Organist
  Övrigt: Julspel, Julavslutning för söndagsklubben och XL

2023-12-24
 • 11:00, Samling vid krubban - gudstjänst med alla åldrar

  En samling för alla åldrar med julens berättelse och sånger.
  Gudstjänstledning: Camilla Malm Samuelsson och Johanna Johnson
  Sång/musik: Barn i olika åldrar och Anna Stjärne
  Organist:
  Övrigt: Insamling till Göteborgs Räddningsmission. Julfika efter gudstjänsten.

 • 23:00, Julnattsgudstjänst

  Tema: Den heliga natten
  Ord: Camilla Malm Samuelsson
  Sång/musikJulkör och musiker under ledning av Ulrika Henkelman
  Organist
  Övrigt: Insamling till biståndsorganisationen Diakonia. Glögg och pepparkakor efter gudstjänsten.

2023-12-25
 • 23:00, Julnattsgudstjänst

  Tema: Den heliga natten
  Ord: Camilla Malm Samuelsson
  Sång/musikJulkör och musiker under ledning av Ulrika Henkelman
  Organist
  Övrigt: Insamling till biståndsorganisationen Diakonia. Glögg och pepparkakor efter gudstjänsten.

2023-12-31
 • 10:00, Nyårsandakt med nattvard

  Tema: Guds barn
  Gudstjänstledning: Annika Andreasson
  Sång/musik
  Organist
  Övrigt: enkelt fika