Gudstjänst

I centrum för församlingen står söndagens gudstjänst med undervisning, bön, sång och musik.
Gudstjänsterna äger rum varje söndag 10:00 med nattvard första söndagen i månaden.

Kommande gudstjänster

2022-01-23
 • 10:00, Gudstjänst i ekumeniska böneveckan

  Tema: En stjärna i Öster - Vi kommer för att tillbe Kristus
  Predikan: Camilla Malm Samuelsson
  Gudstjänstledning: Thea Fernqvist
  Sång/musik: Linda Holmdahl
  Organist: Anna Wallner
  Övrigt: Sveriges Kristna Råd bjuder in till Ekumenisk bönevecka. I år kommer gudstjänstmaterialet från Mellanösterns kristna råd. 

2022-01-30
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Jesus är vårt hopp
  Predikan: Jacob Langvik
  Gudstjänstledning: Christer Erséus
  Sång/musik: Trombonekvartett
  Organist: Lena Lindälv
  Övrigt

2022-02-06
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Uppenbarelsens ljus
  Predikan: Joakim Hagerius (Kyrkoledare i Equmeniakyrkan)
  Gudstjänstledning: Camilla Malm Samuelsson, konfirmander och ledare
  Sång/musik: Saxophonica
  Organist: Majvor Sigvardsson
  Övrigt: Nattvard

2022-02-13
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Nåd och tjänst
  Predikan: Camilla Malm Samuelsson  
  Gudstjänstledning: Dagmar Brodén
  Sång/musik
  Organist: Lena Lindälv
  Övrigt