Gudstjänst

I centrum för församlingen står söndagens gudstjänst med undervisning, bön, sång och musik.
Gudstjänsterna äger rum varje söndag 10:00 med nattvard första söndagen i månaden.

Kommande gudstjänster

2022-10-02
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Änglarna
  Predikan: Staffan Engblom
  Gudstjänstledning: Christer Erséus
  Sång/musik: Stina Zätterman
  Organist: Lena Lindälv
  Övrigt: Scoutinvigning. Insamling till Världens barn i entrén.

2022-10-09
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Lovsång
  Predikan: Bo Cedergårdh
  Gudstjänstledning: Annika Andreasson
  Sång/musik: Karin Fritzon m fl
  Organist: Majvor Sigvardsson
  Övrigt: Insamling till equmenia

2022-10-16
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Att lyssna i tro
  Predikan: Camilla Malm Samuelsson
  Gudstjänstledning: Eskil Kindstedt
  Sång/musik: Lerum Gospel
  Församlingssång: Lerum Gospel
  Övrigt

2022-10-23
 • 10:00, Gudstjänst

  Tema: Trons kraft
  Predikan: Camilla Malm Samuelsson
  Gudstjänstledning: Therése Wissö
  Sång/musik: Åsa Strauss m fl
  Organist: Lena Lindälv
  Övrigt: Bibelutdelning till konfirmander