GDPR Equmenia Lerum

Hantering av personuppgifter

Equmenia Lerum strävar efter att inte använda mer personlig information än nödvändigt. Samtidigt vill vi genomföra verksamheten på ett säkert och bra sätt. Vi vill att de personuppgifter som ändå samlas in, lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Vi hanterar uppgifter om medlemmar och deltagare för att veta vilka som är medlemmar och aktiva i vilka verksamheter, sköta medlemskapet och föreningens demokrati. Vi vill också kunna ge dig information, föra statistik och söka bidrag. Uppgifterna lagras efter att du har slutat, för kontroll av bidrag, bokföring och andra krav i lagen.

Vi hanterar ibland uppgifter om hälsa (allergi, sjukdom, medicin) när det behövs för att kunna ge dig en trygg och säker upplevelse. Vi registrerar bara uppgifterna med ditt godkännande, och de raderas snarast möjligt när de inte behövs för verksamheten.

Rättslig grund

När vi hanterar personuppgifter måste vi stödja oss på och uppfylla villkoren i minst en av de sex rättsliga grunderna angivna i dataskyddsförordningen. Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Vår hantering ovan grundar sig på avtal, intresseavvägning och rättslig förpliktelse. Hälsouppgifter hanteras alltid med samtycke.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Medlemskap i Equmenia Lerum medför även medlemskap i den nationella barn- och ungdomsorganisationen Equmenia och dess region, och dina uppgifter kan delas med Equmenia i det gemensamma medlemsregistret Repet. Deltagare i scoutverksamhet blir också medlemmar i Scouterna och dina uppgifter kan delas med riksorganisationen Scouterna.

Dina uppgifter används endast för vår egen verksamhet. Vi säljer eller lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller utomstående organisationer. Däremot kan vi söka bidrag för att erbjuda en bra verksamhet och vissa uppgifter kan då behöva delas med kommun, region, studieförbund eller statlig myndighet vid ansökan eller kontroll av bidrag. Statistik som lämnas ut är inte kopplad till dina personuppgifter.

Dina uppgifter, dina rättigheter!

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i våra register, och rätta felaktiga uppgifter. Om du tycker att vi inte sköter hanteringen av dina uppgifter har du rätt att klaga till myndigheten Datainspektionen. Vill du verkligen inte finnas med i våra register längre, kan vi ta bort uppgifterna.

Kontaktuppgifter

 gdpr@equmenialerum.se