Bibliodrama

Bibliodrama är en inbjudan att möta och leva sig in en bibeltext med hjälp av kroppen, sinnena och den personliga livserfarenheten. Kreativa uttryckssätt som rörelse, improvisation, drama, bild och form används för att utforska textens innehåll. Arbetssättet är användbart i församlingens undervisande arbete bland både ungdomar och vuxna. Du som är nyfiken på bibliodrama och du som har deltagit tidigare är varmt välkommen att delta.
Inga förkunskaper krävs.

Inlägg