GDPR Equmeniakyrkan Lerum

Hantering av personuppgifter

Vi strävar efter att inte använda mer personlig information än nödvändigt. Samtidigt vill vi genomföra verksamheten på ett säkert och bra sätt. Vi vill att de personuppgifter som ändå samlas in, lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Medlemskap och kyrkliga akter

Equmeniakyrkan Lerum som organisation registrerar medlemskap, kyrkliga akter (dop, välsignelse, konfirmation, vigsel och begravning) och deltagande i vår verksamhet.
Församlingen behöver registrera dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, lämna korrekt statistik och lämna ut information till den registrerade om utförda akter senare i livet. Vi registrera personnummer, information om genomförd akt, information om deltagande i verksamhet, datum för medlemskap och om det sker genom dop eller flytt.
Vi kan även komma att registrera dina kontaktuppgifter.
Registreringen som medlem är även en del i att upprätthålla din rättighet till demokrati i församlingen.

Deltagande i verksamhet och arrangemang

Vi hanterar uppgifter om deltagare för att veta vilka som är aktiva i vilka verksamheter. Vi vill också kunna ge dig information, föra statistik och söka bidrag. Uppgifterna lagras efter deltagandet, för kontroll av bidrag, bokföring och andra krav i lagen.
Vi hanterar ibland uppgifter om hälsa (allergi, sjukdom, medicin) när det behövs för att kunna ge dig en trygg och säker upplevelse. Vi registrerar bara uppgifterna med ditt godkännande, och de raderas snarast möjligt när de inte behövs för verksamheten.

Uthyrning

Vid uthyrning behöver vi hantera personuppgifter och/eller företagsuppgifter för att kunna säkerställa våra rutiner för uthyrning, fakturering och städning av lokaler. Detta innebär att vi behöver dela uppgifter om er bokning inom församlingen.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Församlingen är en del av Equmeniakyrkan, som därför också får hantera personuppgifterna. Detta innebär också att du kan få direktinformation från det gemensamma arbetet. När en medlem begär att få flytta till en ny församling kommer vi att överlämna uppgifter till den mottagande församlingen.
Dina uppgifter används endast för vår egen verksamhet. Vi säljer eller lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller utomstående organisationer. Däremot kan vi söka bidrag för att erbjuda en bra verksamhet och vissa uppgifter kan då behöva delas med kommun, region, studieförbund eller statlig myndighet vid ansökan eller kontroll av bidrag. Statistik som lämnas ut är inte kopplad till dina personuppgifter.

Dina uppgifter, dina rättigheter!

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i våra register, och rätta felaktiga uppgifter. Om du tycker att vi inte sköter hanteringen av dina uppgifter har du rätt att klaga till myndigheten Datainspektionen. Om du inte vill finnas kvar i våra register, kontakta oss.

Kontaktuppgifter

 gdpr@equmeniakyrkanlerum.se