Om Equmeniakyrkan Lerum

Välkommen till en fri och öppen kyrka!

Lerums Missionskyrka tog på årsmötet 2016 beslut om att byta namn till Equmeniakyrkan Lerum.

Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan, tre kyrkosamfund med rötterna i svensk folkväckelse, ville forma något nytt och gick samman 2011 för att bli Equmeniakyrkan. Idag är Equmeniakyrkan Sveriges nyaste kyrkosamfund med 750 församlingar och 67 000 medlemmar över hela Sverige.

Equmeniakyrkan Lerum förr och nu

Andra söndagen i advent 1980 invigdes vår nybyggda kyrka i Lerum som då hette Missionskyrkan. Idag används kyrkan av många fler än bara dess medlemmar och den egna verksamheten. Equmeniakyrkan Lerum vill att kyrkan skall vara till för alla.

Församlingen och dess barn- och ungdomsverksamhet kännetecknas av frihet och öppenhet. Vi vill vara en kyrka öppen för alla med våra olika bakgrunder, olika upplevelser och olika åsikter om tron och det kristna livet. Tillsammans utgör vi en kristen församling, som formar sitt eget liv och bestämmer över sin förvaltning och verksamhet i demokratisk ordning.

kyrkan

Vår tro

Vi tror att Gud är kärlek, att Jesus Kristus lever och att den helige Ande är verksam idag. Bibeln är grunden för tron. Utifrån Bibeln har varje människa rätt att tolka Guds ord och ta ansvar för det man kommer fram till.

Församlingen inbjuder som medlem var och en som söker Kristus att växa i tro i gemenskapen. Den personliga bekännelsen är människans svar på Guds inbjudan.

Att vara kyrka

Det innebär att bygga vidare på den grund som Jesus Kristus lagt. I centrum för allt som händer i kyrkan står gudstjänsten.

En fri och öppen kyrka är också en alla åldrars kyrka. Här ryms okomplicerad barnatro och bångstyrig ungdomskraft, tillsammans med både nyfiken och beprövad vuxentro.

Under åren har församlingen utvecklat och startat allt fler aktiviteter, inte minst bland barn och ungdom. Ett ökat behov av tillfälle till andrum och dialog har gjort att resurser och utrymme har skapats för att tillgodose också detta.

Församlingens uppgift är:

  • att visa vår tids människor vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap med honom, i församlingen.
  • att leva i vardagen med kärlekens handlingar i arbetsliv och samhälle samt hävda allas lika värde och ta ansvar för och förvalta Guds skapelse.
  • att erbjuda en gemenskap öppen för alla, där det kan kännas naturligt att söka sig närmare Kristus i bön, samtal och gudstjänst.

Tillsammans

Equmeniakyrkan är en fri och självständig kyrka. Den rymmer många olika uppfattningar och där kan den kristna tron ta sig olika uttryck, både i ord och handling. Equmeniakyrkan Lerum visar genom sin kyrka och verksamhet, att vi vill stå till förfogande för alla.

Om du med din bakgrund, personlighet, tro och tvivel känner dig hemma i Equmeniakyrkan Lerum, vill vi vara din kyrka, din församling.

Du är varmt välkommen!