Gåvor

“Tillsammans tar vi ansvar för Equmeniakyrkan Lerum”

Kyrkans verksamhet bedrivs helt och hållet genom frivilligt arbete och gåvor från medlemmar och andra som vill stödja församlingens arbete. De ekonomiska gåvorna skall täcka de anställdas löner, församlingens verksamhet samt drift och underhåll av kyrkans lokaler. Kyrkan har inga medlemsavgifter utan var och en avgör själv hur mycket man är beredd att bidra med till församlingens ekonomi. Equmeniakyrkan Lerum är idag en betydelsefull mötesplats för människor i olika sammanhang, inte minst för ungdomar. Om du vill vara med och ge ditt stöd får du här information om olika sätt att ge ditt ekonomiska bidrag.


Hur kan jag bidra?

Här nedan listar vi några olika sätt som du kan använda dig av för att stödja vår verksamhet. Equmenia är vår barn och ungdomsförening och ni kan stödja dem direkt om ni så önskar.

Vi är även en del av Equmeniakyrkan i Sverige och vid användande av deras autogirotjänst, uppmanas vi till att även stödja den gemensamma verksamheten med ett bidrag.

Församling

Regelbunden eller enstaka banköverföring
Alingsås Sparbank: 8304-8, 123 050 557-8
Bankgiro: 267-7458
Autogiro
Digital blankett att signera med BankID
Nedladdningsbar blankett
Församlingsnumret för Equmeniakyrkan Lerum är 4263
Kyrkoavgift
Digital blankett att signera med BankID
Nedladdningsbar blankett
Swish
123 696 81 01
Kontant gåva
I kollektbox

Equmenia

Regelbunden eller enstaka banköverföring
Alingsås Sparbank: 8304-8, 123 139 889-0
Bankgiro: 300-2680
Autogiro
Nedladdningsbar blankett
Swish
123 633 58 89
Kontant gåva
I kollektbox vid särskilda insamlingar

Andra sätt att bidraga

Skänk din aktieutdelning skattefritt
Sedan 2009 finns möjligheten att skänka utdelning från noterade och onoterade bolag till välgörenhet.
Kontakta din bank eller mäklare för mer information.
Testamentera
Skriv ett testamente till förmån för Equmeniakyrkan Lerum eller Equmenia Lerum.

Kontaktpersoner
 Kassör församling ekonomi@equmeniakyrkanlerum.se
 Kassör Equmenia ekonomi@equmenialerum.se