RPG

RPG står för Riksförbundet Pensionärs Gemenskap och är ett samarbetsorgan för frikyrkornas pensionärsarbete. Målsättningen är att värna om hela människan utifrån kristna värderingar.

RPG-gruppen i Equmeniakyrkan Lerum ansvarar för gemenskapsträffar. Dessa hålles som regel en gång per månad. Innehåll: andakt, servering, sång, musik, föredrag och kåserier.

Inlägg


Kontaktperson

Göran Damré
  0705 606297