Medlemskap

Equmenia Lerum är en ideell och ej vinstdrivande förening. Men för att vi ska kunna bedriva våra verksamheter måste vi ta ut en avgift för att täcka våra kostnader för tex. lokaler och material.
Genom medlemsavgiften blir ni medlem i Equmenia Lerum och har då rätt att delta i alla våra aktiviteter, läger osv. Genom medlemskapet ingår även en olycksfallsförsäkring.

Medlemsavgifter

Försäkringar

Equmenia tecknar en kollektiv grupp- och olycksfallsförsäkring som gäller alla som deltar i, eller är på väg till och från, föreningens verksamhet och arrangemang inom Norden. Även kläder och glasögon är inkluderat. Gå gärna in och läs mer på www.equmenia.se/forsakring.