Fotopolicy Equmenia Lerum

Equmenia Lerum har en fotopolicy som berör fotografering och publicering av bilder i föreningens verksamhet.
Vi vill kunna kommunicera bilder från våra aktiviteter i syfte att främja föreningens verksamhet. Som deltagare i våra aktiviteter är det därför viktigt att du känner till att publicering av foton i detta syfte kan ske på hemsida, sociala medier och i annan marknadsföring. 

Vad får publiceras

De bilder som kan komma att användas är aldrig kränkande eller visar utsatta situationer. Vi publicerar aldrig namn i samband med bild.

Vem får publicera

Vi vill inspirera till att publicera bilder som visar hur kul vi har på våra aktiviteter. Vi är måna om att alla ska känna sig trygga och kunna vara sig själva när de deltar i våra aktiviteter.

Endast ledare i deltagarens grupp får publicera bilder eller ge annan person i uppdrag att publicera.

Innan publicering sker ska:

  • Ledare kontrollerat att deltagare inte finns på lista över deltagare som inte vill publiceras med bild.
  • Ledare kontrollerat att deltagare godkänt fotopolicy (genom att se att medlemsavgift är betald).
  • Deltagare tillfrågats

Godkännande av Fotopolicy

Genom att deltagare betalat medlemsavgift godkänner denne vår fotopolicy.

Nekande av Fotopolicy

Om deltagare ej vill publiceras med bild ska denne meddela gdpr@equmenialerum.se om detta.

För att säkerställa att deltagare som ej vill vara med på bild kommer vi att registrera detta i våra register som endast ledare har tillgång till.