Bokcirkel

Församlingen erbjuder med regelbundenhet bokcirklar. I det personliga mötet med en
text och det reflekterande samtalet med andra, kan tron och gemenskapen fördjupas.

Böckerna kan vara olika i sin karaktär, se exempel på tidigare böcker nedan.
På något sätt hjälper böckerna oss att reflektera över Bibeln, samhället, livsfrågor,
teologi, tro, kyrkan och det egna livet.

Upplägget varierar men vanligtvis är det 4-6 träffar per bok, var tredje/var fjärde
vecka. Varje tillfälle är 2h och börjar med incheckningsrunda och enkelt fika.
Samtalet kring boken börjar antingen med en kort summering av någon deltagare
eller en runda där alla erbjuds att dela med sig någon personlig
reflektion/fråga/upplevelse/association från sin egen läsupplevelse.
Efter inledningen blir det samtal i en eller flera grupper beroende på antal deltagare.
Samlingen avslutas med en runda där alla får dela något vi tar med oss från
samtalet.

Alla våra cirklar ges i samarbete med studieförbundet Bilda. Vi använder oss av
hjälpfrågor att ha med in i den egna läsningen för att använda i våra samtal:
Vilka känslor drabbades du av under läsningen?
Fastnade du för något speciellt i det du läste?
Hur knyter boken an till ditt eget liv och dina erfarenheter?
Mötte du några nya perspektiv?
Hur tänker du kring det?
Gjorde du någon ny upptäckt eller insikt?
Hur kan du använda dig av det?

Exempel på böcker vi använt:
2022
”När själen går i exil: modernitet, teknologi och det heliga” Författare: Mikael Kurkiala
2021
”gud:jakten – existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet.” Författare: Joel
Halldorf
”Leva med ovisshet – samtal om existentiell hälsa” Författare: Kerstin Enlund,
Lisbeth Gustafsson
2019-2020
”Till jordens yttersta gräns – Apostlagärningarna” – Equmeniakyrkan och equmenia
”Möte med Apostlagärningarna”. Författare: Linda Alexandersson
2018-2019
”Ordets tillblivelse: Lukasevangeliet”. Författare: Lennart Thörn
Lukasevangeliet – Bibel 2000
2017-2018
”Möte med Markus” Författare: Linda Alexandersson
”Markus runt på 90 dagar” – Equmeniakyrkan och equmenia
Markusevangeliet – Bibel 2000

Inlägg

Håll utkik efter nya böcker eller hör av dig till:

Camilla Malm Samuelsson, Pastor och församlingsföreståndare
 Telefon: 073-560 63 57
 SMS: 073-560 63 57
 Mejl: camilla@equmeniakyrkanlerum.se