Bibelsamtal

I alla gudstjänster och andakter, liksom övrig verksamhet använder vi Bibeln. Många
tycker att det är svårt att läsa Bibeln på egen hand, att det ger så mycket mer att få
samtala med andra om vad bibeltexternas betydelse i mötet med det egna livet.
Församlingen erbjuder med regelbundenhet bibelsamtal. Dessa kan vara av olika
karaktär såsom:

Bibelläsargrupp några tillfällen för samtal kring kyrkoårets bibeltexter
exempelvis i samband med fastan eller påsken.
Ibland har dessa grupper varit en kombination av bibelläsargrupp och
gudstjänstgrupp. Det betyder att man mötts 3 gånger för att arbeta med
bibeltexterna, fundera på budskapet och hur detta kan gestaltas i en
gudstjänst med sånger, musik, bön och predikans innehåll.

Läsning av en Bibelbok. Dessa har varit upplagd som en kurs med 5-6 träffar
per termin, varannan vecka. med följande upplägg:
18.30 Fika och samtal
19 Introduktion till dagens kapitel och teman
19.30 Samtal i grupper
20.45 Avslutande ljusandakt i kyrkan

Exempel på tidigare bibelböcker:
2019-2020 Apostlagärningarna
2018-2019 Lukasevangeliet
2017-2018 Markusåret – Markusevangeliet

Tematiska bibelstudium erbjuds emellan åt. Det har varit teman som
exempelvis Fastan, Bön, Påsk, Gudstjänst, Uppdrag, Kallelse mfl. Dessutom
ges tematiska bibelstudium i samband med Alphakurs och samtal kring
församlingens identitet och uppdrag.

Lectio Divina – andlig läsning. En grupp möts vid några tillfällen för att med
hjälp av en kortare bibeltext, som läses flera gånger, samtala om det som
väcks i delgivningsrundor. Det här är en meditativ bibelläsningsform där bönen
är en del av läsningen.

Bibliodrama erbjuds några tillfällen per termin i samarbete med Lerums
församling. För aktuella datum se särskild flik under verksamheter.
Bibliodrama är en inbjudan att möta och leva sig in en bibeltext med hjälp av
kroppen, sinnena och den personliga livserfarenheten. Kreativa uttryckssätt
som rörelse, improvisation, drama, bild och form används för att utforska
textens innehåll. En del av bibliodramat handlar om samtal och delande av
reflektioner och upplevelser i mötet med Bibeltexten. Du som är nyfiken på
bibliodrama och du som har deltagit tidigare är varmt välkommen att delta.
Inga förkunskaper krävs.

Håll utkik på hemsidan eller hör av dig till pastor Camilla Malm Samuelsson vid
intresse av samtal kring Bibeln.