Husgrupper

Equmeniakyrkan Lerum tar vara på möjligheten att utöver gudstjänsten mötas i mindre grupper. Vi träffas i olika hem under veckan där vi får tillfälle att uppleva närmare gemenskap. I ett större sammanhang som gudstjänst kan det vara svårt att få riktigt nära och djupa relationer. Därför är husgrupperna ett bra komplement till söndagsgudstjänsten. Här finns möjligheten att hjälpa och stödja varandra i vardagen och här kan vi växa gemensamt i tron och i vår relation med Gud.

Formen på en husgruppsträff bestäms av de som är med i gruppen, därför kan den se olika ut i olika grupper. Ett exempel på en typisk träff är att man börjar med fika och småprat. Sedan följer ”laget runt” där var och en får berätta om vad som händer dem i livet just nu och eventuellt lägga fram något böneämne. Därefter är det en stund av bön och lovsång. Sedan samtalar gruppen om något ämne utifrån bibeln eller någon annan lämplig bok.

Var och när man träffas bestäms av gruppen, en del träffas varannan vecka, andra en gång i månaden. En husgruppsträff brukar vara runt två timmar.

Kontaktpersoner

Camilla Malm Samuelsson, Pastor och församlingsföreståndare
 Telefon: 073-560 63 57
 SMS: 073-560 63 57
 Mejl: camilla@equmeniakyrkanlerum.se

Annika Andreasson, Diakon
 Telefon: 079-319 32 12
 SMS: 079-319 32 12
 Mejl: annika@equmeniakyrkanlerum.se