Stickcafé

Välkommen du som gillar att sticka, virka eller brodera, eller du som bara vill ha en stunds social gemenskap.
Medtag egen fika.

Tid: Varannan måndag 10:30-13:00 ojämna veckor. Se kalender för mer information

Kontaktuppgifter
 stickcafe@equmeniakyrkanlerum.se