Musik

I Equmeniakyrkan Lerum finns ett rikt musikliv där olika uttryck och stilar får mötas. Musiken är viktig genom att den berikar t.ex. gudstjänster och andakter. Den kan ge ytterligare bilder av tro och vem Gud är och kan vara. Genom musiken får vi också möta varandra, musicera eller lyssna, gärna över generationsgränserna.

I kyrksalens fantastiska akustik bjuds det på konserter av olika slag. Ibland är det församlingens egna förmågor som spelar och sjunger och ibland någon tillrest. Gospel, jazz, klassiskt och folkmusik blandas friskt, ofta under rubriken Musik i Equmeniakyrka.

Du är välkommen att delta i det som redan finns i vår verksamhet och vill du så får du även möjlighet att bidra med ditt eget uttryck i kyrkans musikliv. Du behövs!

“Musik i Equmeniakyrka” är konsertevenemang i kyrkan, oftast på söndagskvällar några gånger per termin. Se kalender för mer information.

Aktuellt

Vuxenkör/projektkör
Vuxenkör som i projektform sjunger vi olika tillfällen, som påsk, jul och Gudstjänster. Ibland gör vi en mässa eller en gospelhelg. Övningstider bestäms inför varje projekt.

Lerum Surte Symphonic Band
Orkestern består av 30 musikanter, träblås och brass, från bl. a. Lerum och Surte. De ger konserter, spelar på gudstjänster både på hemmaplan och på andra orter. Orkestern spelar också i sammanhang utanför kyrkan. Inom orkestern har det bildats småensembler. Dessa kan engageras som ett alternativ till 30-mannaorkestern. Orkestern övar i Surte missionskyrka på måndagskvällar
19.00. Dirigent är Folke Taubner. Mer information finns på: www.lerumsurtemusik.se eller kontakta Lars Eldénius Tel: 0302-224 41

lerum_gospel_1

Lerum Gospel
Gospelkör på ca 40 medlemmar i åldern 20-70 år. Kören har funnits sedan 2005. Vi övar på måndagskvällar 18:45-20:30.
Vi tar in nya medlemmar de 3-4 första övningarna varje termin. Ingen provsjungning krävs. Efter de första veckorna har vi intagsstopp på grund av att den sociala samvaron är väldigt betydelsefull och det är viktigt att vi inte blir för många, vi tycker att det är viktigt att vi känner varandra så vi kan behålla gemenskap och en välkänd atmosfär för våra medlemmar. Vi har kören som en studiecirkel i Bilda och har en terminsavgift på 500 kr för varje medlem, detta för att kunna finansiera en pianist med på varje övning. Vi sjunger på gudstjänst i missionskyrkan ca 2 gånger per termin utöver det har vi någon konsert samt att vi sjunger i andra kyrkor där vi blir inbjudna att komma. Vi sjunger av hjärtat och glädje, omsorg, tillit och spontanitet är våra ledord.
Är du sugen på att vara med maila: intresseanm@lerumgospel.se Du kan även titta in på www.lerumgospel.se