Samverkan

Huvudmän

Räddningsmissionen, ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen grund i och omkring Göteborg.
Hela människan Lerum, bedriver socialt arbete på kristen grund i Lerum.
Tre Gårdar, förvaltare av de tre lägergårdarna; Bobergsgården,  Sjöviksgården och Åsengården

Samarbeten

Equmenia Lerum, Equmeniakyrkan Lerums Barn och ungdomsarbete
Diakonia, Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkans biståndsorganisation.
Bilda, alla våra kurser, studiecirklar och kulturarrangemang görs i samarbete med studieförbundet Bilda.
Grön kyrka kyrka är ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld.