Personal

Församlingsföreståndare och Pastor

Camilla Malm Samuelsson

 Expedition: 0302-130 30
 Telefon: 073-560 63 57
 Mejl: camilla@equmeniakyrkanlerum.se
 Kontakta

Barn och ungdomspastor

Oscar Molneryd, Föräldraledig

 Telefon: 070-590 04 71
 Mejl: oscar@equmeniakyrkanlerum.se
 Kontakta

Diakon

Gunilla Bergstrand

 Telefon: 073-738 83 61
 Mejl: gunilla@equmeniakyrkanlerum.se
 Kontakta

Ungdomsledare

Malin Söremo

 Telefon: 070-590 04 71
 Mejl: malin@equmeniakyrkanlerum.se
 Kontakta