Söndagsklubben XL

Alla barn från årskurs 2 till 7 är välkomna.
Vi är med en stund på gudstjänsten och har sedan en egen samling med samtal och lek.

Se kalendern för vilka dagar vi träffas.

Oscar Molneryd
Barn- och ungdomspastor
 Telefon: 070-590 04 71
 Mejl: oscar@equmeniakyrkanlerum.se
 Kontakta