fardvagvidare

Välkommen till en heldag med inspiration och utmaning, lunch, seminarier, fika, gudstjänst i region väst.

MEDVERKANDE: John Eidering, Tomas Hammar, Hanna Ekstedt, Anders Marklund, sånggruppen Be&Le, dansgruppen God Moves mfl.

ANMÄLAN
www.equmenia.se/regioner/vast/anmalan
031-35 11 811

Läs mer här!

16 september, 2014