Är det en ny kyrka i Lerum? Vart har Missionskyrkan tagit vägen?

Nu sitter det en ny skylt vid Göteborgsvägen som pekar in mot Missionskyrkan. Men på skylten står det Equmeniakyrkan. Skylten på den röda tegelbyggnaden är utbytt. Du ser ett mosaikkors och texten Equmeniakyrkan på fasaden. Är det en annan kyrka som köpt Missionskyrkans lokaler?

Nej, Equmeniakyrkan Lerum är samma kyrka som förut. Det är bara det att samfundet Svenska missionskyrkan inte längre finns, utan heter numera Equmeniakyrkan (ett samgående mellan samfunden Svenska missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan). Barn- och ungdomsföreningen i kyrkan heter equmenia (tidigare SMU=Svenska missionskyrkans ungdom).

Men vad betyder ordet ”equmenia”? ”Equmenia” är i sig en slags ordlek med ordet ”ekumenik” som betyder ”hela den bebodda världen” och ”EQ” (emotionell intelligens).

Ordet Ekumenik har sin grund i oikoumene som i nytestamentlig grekiska var begreppet för ”hela den bebodda världen”. I Nya Testamentet använd oikos om den kristna församlingen. Oikos betecknar det vi idag kallar hem och hushåll, och är grunden till ekonomi. Ekumenik tolkas idag ofta som ”samarbete mellan kyrkor, församlingar och enskilda kristna”. Ekumenik kan beskrivas som en slags fredsrörelse, att våga gå fredens väg tillsammans med andra. Det handlar om att vi som människor och kyrkor behöver varandra. Vårt uppdrag är att sprida hopp och kärlek i ”hela den bebodda världen”.

Emotionell intelligens (EQ) hör samman med empati och betecknar förmågan att ha medvetande om andra personers känslor och att handla i enlighet med dessa. Det uttrycker att vi som människor är till för varandra, men står i Equmeniakyrkan också för tro på Jesus Kristus. EQ rymmer en identifikation, den kristna människans kallelse att ikläda sig Kristus, för att i djupet av sina erfarenheter kunna se tillvaron med Jesu ögon och låta sig förvandlas till Kristus.

I Equmeniakyrkans logotyp finns Mosaikkorset. Mosaiken är ett tecken på gemenskap, delarna som tillsammans utgör helheten. Alla människor är lika viktiga!

Equmeniakyrkan vill vara ”en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”.

Nya skyltar, nytt namn, men ändå samma kyrka. I Equmeniakyrkan Lerum möts människor som tillsammans vill verka för ett samhälle där varje människa välkomnas och kan växa i kärlek.

Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare i Equmeniakyrkan Lerum

28 augusti, 2016