Askonsdag

OM FASTAN

Onsdag 2 mars kl. 18.30 – 20.30
i Equmeniakyrkan Lerum

Vi börjar med enkel fika med smörgås, kaffe, te.
Introduktion om Fastans bakgrund i Bibeln, i historien och nutidsglimtar
om återupptäckten av Fastans betydelse i vår tid. Om längtan efter ett
hållbart liv.
Tid för samtal kring borden.

Camilla Malm Samuelsson håller i samlingen

NATTVARDSANDAKT

Onsdag 2 mars kl. 20.30 – 21.00
i Equmeniakyrkan Lerum

Var med och börja fastan tillsammans med andra i Equmeniakyrkan Lerum.
Askonsdagen är starten på Fastan som varar 40 dagar fram till påsk.
I en enkel nattvardsandakt finns möjlighet att ta emot bröd, vin och att med aska teckna ett kors på din hand/panna.

Varmt välkommen!

22 februari, 2022