Att vara tonårsförälder – utmaning och glädje?

Vill du träffa andra i samma livsskede och samtala om frågor och upplevelser i föräldraskap?
Vill du få perspektiv för din egen och din tonårings existentiella hälsa?

Välkommen till tre olika träffar i Equmeniakyrkan Lerum i vår:
Onsdagar 23 mars – 20 april – 18 maj Kl 19.00-20.30

Upplägg på kvällarna:
Kaffe, te och smörgås (30 kr)
Intro med några tankar
Samtal i mindre grupp
Vad drar vi för slutsatser?
Avslutande tankar

Vi som håller i träffarna är
diakon Annika Andreasson och pastor Camilla Malm Samuelsson.

Du anmäler ditt deltagande, för alla datumen, så snart som möjligt
och senast den 16 mars, till camilla@equmeniakyrkanlerum.se.
Uppge gärna ditt telefonnummer och ev särskilda matbehov.

24 februari, 2022