Bibel och liv 4/11 och 2/12 kl. 18.30-20:00

4/11 och 2/12 kl. 18.30-20:00

Här delar vi tankar och funderingar runt bibelns texter och våra egna liv. Vi läser en kort bibeltext varje gång och funderar över hur den berör oss och talar till oss, just nu. Vi använder oss av metoden ”Lectio Divina” som bygger på att man läser texten 4 gånger med olika infallsvinklar. Samtalen berör vad vi själva fastnar för då texten möter vår erfarenhet. Ingen förkunskap behövs, varken om metoden eller om Bibeln.

Välkommen med din anmälan, både om du kan alla onsdagar eller någon, senast den 31 oktober.

03 september, 2015