Bibelsamtal: Påsken enligt Markusevangeliet

Torsdag 8 mars kl. 10-12

Kaffe med smörgås serveras.
Vi läser kapitel 14-16 och samtal om vilka tankar och känslor som väcks hos oss när vårt liv möter Jesus liv förmedlat av evangelisten Markus.
Vad betyder påsken för mig i relation till berättelsen om Jesus sista vecka.

Välkommen!

01 februari, 2018